🌹 نماز صبح امام جمعه خرمشهر وخلبان هواپیما روی باند فرودگاه بدلیل تقارن پرواز با اذان صبح 🌹

http://uupload.ir/files/gyre_2.jpg


🌹 نماز صبح امام جمعه خرمشهر وخلبان هواپیما روی باند فرودگاه بدلیل تقارن پرواز با اذان صبح 🌹
ادامه مطلب


[ شنبه 11 شهریور 1396  ] [ 6:58 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]

نماز دستاویز محکمی است.

http://uupload.ir/files/rejs_1.jpg
ادامه مطلب


[ یک شنبه 5 شهریور 1396  ] [ 9:56 AM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]

💠 خلاصه تمام دعاها

http://uupload.ir/files/o7sy_2.jpg
ادامه مطلب


[ سه شنبه 31 مرداد 1396  ] [ 1:58 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]

🔶 بعد از نماز مغرب دست ها را بلند کن و هفت بار « یا قاضی الحاجات » بگو ...

http://uupload.ir/files/9k7q_6.jpg
ادامه مطلب


[ چهارشنبه 25 مرداد 1396  ] [ 7:21 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]