اگر بین پیشانی و مهر چادر قرار بگیرد...

http://uupload.ir/files/xn40_4.jpg
ادامه مطلب


[ سه شنبه 12 دی 1396  ] [ 9:27 AM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]

احکام انگشتر

http://uupload.ir/files/zue1_2.jpg
ادامه مطلب


[ سه شنبه 12 دی 1396  ] [ 9:26 AM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]

در چه صورت غسل جنابت بر زن واجب می شود؟

http://uupload.ir/files/mhwo_7.jpg
در چه صورت غسل جنابت بر زن واجب می شود؟

از دو راه جنابت حاصل می شود:

1) نزدیکی و آمیزش جنسی، اگرچه منی بیرون نیاید.

2) بیرون آمدن منی، (حتی بدون دخول) چه در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت، با اختیار باشد یا بی اختیار. [1]

طبق نظر اکثر فقها رطوبتی که از زنها خارج می شود، اگر همراه با شهوت (در حد ارگاسم و اوج لذت جنسی) باشد درحکم منی است و باید غسل جنابت کند. [2] ، [3]

بنا بر این واجب است بعد از هر مقاربت و نزدیکی زن و مرد غسل جنابت انجام دهند چه از آنها منی خارج شود یا نشود.

لازم به ذکر است که غسل جنابت به خودی خود واجب نیست اما برای انجام کارهایی که شرط آنها داشتن طهارت است، مانند: نماز ،داخل شدن مسجد، دست زدن به خط قرآن و...غسل جنابت واجب می شود [4] .

نکته پایانی این که: بعد از احتلام [5] ، نزدیکی کردن و مقاربت قبل از غسل، از کراهت برخوردار است‏ [6] . البته این کراهت با وضو گرفتن نیز برطرف می شود. [7]

 
[1] توضیح المسائل مراجع، م345؛ وحید، توضیح المسائل، م 351؛ وحید، توضیح المسائل، م 351؛ نوری، توضیح المسائل، م 346 و خامنه ای، اجوبة الاستفتاءات، احکام غسل جنابت.

[2] توضیح المسائل مراجع، ج1، ص 208، مسئله ی 346.

[3] برای آگاهی بیشتر به نمایه جنابت زنان شماره 676 (سایت: ۷۲۳) رجوع کنید.

[4] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏1، ص: 214،   مسأله 357.

[5] یعنى در خواب منى از او بیرون آمده.

[6] همان، ج‏1، ص: 215.

[7] نک: جامع عباسى و تکمیل آن (محشى)، ج‏1،ص10؛ شارع النجاة فی‏أحکام العبادات، ص: 32.
ادامه مطلب


[ دوشنبه 11 دی 1396  ] [ 8:16 AM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]

اگر در صف اول نماز جماعت فردی نماز را بشکند، تکلیف بقیه ی مأمومین چیست؟

http://uupload.ir/files/wv3y_6.jpg
اگر در صف اول نماز جماعت فردی نماز را بشکند، تکلیف بقیه ی مأمومین چیست؟

اگر در نماز جماعت، بین مأموم و امام یا بین مأموم و کسى که مأموم به واسطۀ او به امام متصل است کمتر از یک قدم بزرگ [حدود یک متر] فاصله پیدا شود نماز جماعت او به هم نمی خورد ولی اگر این فاصله بیش از این مقدار بود، نمازش فرادى مى‌شود و صحیح است.[1] پس باید حمد و سوره را خود بخواند و نماز را ادامه دهد. حال اگر آگاه به این مسئله نبود یا آن را فراموش کرده باشد و نماز را مانند سایرین تمام کند، نمازش صحیح است. چرا که قرائت حمد و سوره از واجبات غیر رکنی می باشد.

در هر حال پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این سؤال چنین است:

اگر فاصله سایر مامومین فقط همین یک نفر باشد، نماز آن ها صحیح است و اگر بیشتر باشد تنها جماعت بودن نماز آنها به هم می خورد و اگر رکنی از نماز را زیاد یا کم نکرده باشند، نماز آنها از آن لحظه به بعد، فرادا شده و صحیح است.

[1]. ر.ک: امام خمینى، سید روح اللّٰه، توضیح المسائل (محشّٰى)، ج‌1، ص 784، م 1437، دفتر انتشارات اسلامى، قم، هشتم، 1424 ه‍ ق.
ادامه مطلب


[ دوشنبه 11 دی 1396  ] [ 8:00 AM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]