💛 چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟ حجت الاسلام پناهیان 💛

http://uupload.ir/files/ihjq_2.jpg

💛 چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟ حجت الاسلام پناهیان 💛

🍃 کسي می پرسيد: آقا من چيکار کنم مشکلاتم زياد است؟

✨ گفتم: سرِ نمازِ اول وقت مشکلاتت را فراموش کن. بگو بي ادبيست درِ خانه خدا من در فکر مشکلاتم باشم. مشکلاتت را مثل کفش بگذار دم در برو درون نماز.

✨ بعد از نماز يا تو بزرگ مي شوي ديگر ناله نمي زني از مشکلت، يا مشکلت کوچک مي شود و ديگر ناله زدن ندارد. (آثار نماز اول وقت را بعد مدتی مداومت، مثلا چهل روز احساس می کنیم)

📚  چکیده ای از کتاب منبر و محراب ؛ از صفحه  49 تا 96
ادامه مطلب


[ دوشنبه 28 خرداد 1397  ] [ 3:48 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]

💛 چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟ حجت الاسلام پناهیان 💛

http://uupload.ir/files/2azd_3.jpg

💛 چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟ حجت الاسلام پناهیان 💛

♦️ قدم اول در نمازِ خوب خواندن، نماز مؤدبانه خواندن است. نماز مؤدبانه خواندن يعني چه؟ يعني خدايا من حال دارم يا ندارم، عشق به تو دارم يا ندارم، از تو مي ترسم يا نمي‌ترسم، زورم مي آيد نماز بخوانم يا زورم نمي آيد، به هر حال من بايد ادب رعايت بکنم.

♦️ عين يک سربازی که در پادگان به او مي گويند: از امروز فرمانده ي خودت را ديدي پا مي‌کوبي و دستت را مي بری بالا. وقتی فرمانده ات خواست برود، تا فرمانده نرفته تو نبايد حالت راحت باش داشته باشي. (حال داری یا نداری، عشق داری یا نداری، زورت می آید یا زورت نمی آید، نماز بخوان به جهت ادب در برابر پروردگار)

♦️ مؤدبانه نماز خواندن؛ یعنی سر وقت نماز خواندن؛ قرائت درست داشتن؛ مستحبات حداقلی نماز را به جا آوردن.

📚  (چکیده ای از کتاب منبر و محراب ؛ از صفحه  49 تا 96 )
ادامه مطلب


[ جمعه 4 خرداد 1397  ] [ 10:06 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]

💛 چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟ حجت الاسلام پناهیان 💛

http://uupload.ir/files/ywxq_3.jpg

💛 چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟ حجت الاسلام پناهیان 💛

🔻 با بچه هايم در خانه توپ بازی می كردم. همين طور كه داشتيم بازی می كرديم، يکباره اذان شد. گفتم: خب برويم نماز. گفت: اِه! نه بابا بمان بازی كنيم. گفتم: نه ديگر اذان شده بروم نماز، بعداً ادامه بازی.

🔻 گفت: یعنی من هم بيايم. گفتم: نمی دانم هر جور خودت می دانی. گفت: آخر نماز سختم است و بازي شيرينه. گفتم: من هم همین جوری ام، برايم بازی شيرين است!

🔻 گفت: بابا! برای شما هم سخته؟ گفتم: آره. گفت: پس برای چه می روی؟ گفتم: تا آدم يک كار سخت نكند آدم نمی شود، می خواهم آدم بشوم. گفت: پس من هم می آيم.

🔻 تمام شد؛ ما ديگر در خانه به کسی نگفتيم نماز بخوان. راستش را بگوييم بهتر نيست تا بخواهيم اِفه بياييم؟

📚  (چکیده ای از کتاب منبر و محراب ؛ از صفحه  49 تا 96 )
ادامه مطلب


[ چهارشنبه 2 خرداد 1397  ] [ 10:11 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]

💛 چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟ حجت الاسلام پناهیان 💛

http://uupload.ir/files/x5fb_flowers_border_02_vector_180892.jpg

💛 چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟ حجت الاسلام پناهیان 💛

🍃 یکی گفت: من چه كار كنم از نماز خواندن لذت ببرم؟ گفتم: پس کی مي خواهی آدم بشوی گفت: یعنی چی؟ گفتم: خدا گشته يک عبادتی را پيدا كرده آورده كه تو از آن لذت نبری. نماز طبيعتاً چون تکراری است، لذتش از بين مي رود. نماز را اين گونه قرار داده تا تو آدم بشوی، رشد کنی و بالا بروی.

🍃 اگر در ابتدای نماز خواندن لذت ببری، رشد پيدا نمي كني. نماز آن وقتي چرک روحت را مي گيرد كه لبه زبر نماز بيايد روحت را بسايد.

🍃 خداوند متعال مي دانست ما عاشق او نيستيم. ما عارف او نيستيم. خداوند متعال مي دانست با چهل سال عبادت كم كم آدم شيرينیِ گفتگوی با خدا را به دست می آورد.

🍃 کسي که مي گويد: من وقتی نماز خوب مي خوانم كه شيريني عبادت كردن را به دست بياورم. چه كار كنم شیرینی عبادت كردن را به دست بياورم؟ دنبال نماز كه نيست؛ دنبال هوسراني است. می خواد همه ي زندگيش شيرين باشد! فكر مي كند نماز خواندن مثل كارتون تام و جری است كه بنشيند پايش و از تماشايش لذت ببرد. اگر خدا مي خواست، نماز را برای همه آدم ها شيرين قرار می داد.

📚  (چکیده ای از کتاب منبر و محراب ؛ از صفحه  49 تا 96 )
ادامه مطلب


[ سه شنبه 1 خرداد 1397  ] [ 9:27 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]