اتفاق عجیب شهر!!!

http://uupload.ir/files/pjw3_2.jpg

پیامبر رحمت (ص) :

برای هر یک از اعضای بدن صدقه ای است و صدقه زبان،
وساطت کردن در رفع حوائج مردم
و تلاش براي خاموش کردن فتنه
يا صلح و آشتی دادن ميان ديگران است.

🗒مواعظ العددّيه ص ۱۷۲[ دوشنبه 22 آبان 1396  ] [ 6:09 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]