هر طرف رو کنیم خدا آن جاست؛ پس چرا حتما باید رو به قبله نماز بخوانیم؟

http://uupload.ir/files/nca_1.jpg

🕯 به فرمودۀ قرآن، هر طرف رو کنیم خدا آن جاست؛ پس چرا حتما باید رو به قبله نماز بخوانیم؟ 🕯

✨ ابتدا باید دانست که فقط در نمازهای واجب، رو به قبله بودن لازم است وگرنه نمازهای مستحبی را به هر سمتی می‌توان خواند.

اما در جواب باید گفت :

☀️ 1. از اينكه خدا همه جا هست و به هر طرف كه رو كنى سوى اوست، نمی ‌توان نتيجه گرفت که به هر طرف مىتوان نماز خواند. در همه ‌جا بودن خداوند يك چیز است و جهت نماز چیز ديگر. هر چند خدا همۀ زبان ها را مى داند؛ ولى بايد نماز را به زبان عربى خواند و يا اينكه خدا موجودى زمانى نيست؛ ولى نماز بايد در زمان خاص خودش خوانده شود.

☀️ 2. همان خدايى كه فرموده است «به هر طرف رو كنيد آنجا وجه خدا است» و او از رگ گردن به انسان نزدیک تر است، همان خدا دستور داده است كه به هنگام نماز به طرف مسجدالحرام نماز بخوانيد. «پس روى كن به طرف مسجدالحرام و شما مسلمين نيز هر كجا باشيد در نماز روى بدان جانب كنيد»

☀️ 3. حق تعالى به علت‌ها و حکمت ‌های گوناگون، دستور داده است كه به طرف قبله واحد، به زبان واحد و با شرايط مشترک ديگرى نماز گزارده شود که برخی از آنها را در سوال بعدی توضیح می دهیم.[ دوشنبه 31 اردیبهشت 1397  ] [ 9:47 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]