«ذکر»| تقویم تاریخ اسلام در ماه رجب

کاری از مسجدنما

طرحی که پیش رو دارید توسط یکی از هنرمندان مسجدی تهیه شده و مناسب چاپ در اندازه 90 در 60 سانتی متر به صورت پلات و 4 در 2/6 متر به صورت بنر است. این طرح شامل ذکر مهم‌ترین اتفاقات تاریخی اسلامی در ماه رجب المرجب است. برای دریافت طرح در اندازه اصلی روی تصویر زیر تلیک کنید: