الله

✳️ اینایی که توی اینترنت و تلگرام و کلاً فضای مجازی، #الله رو به صورت «ا...» می‌نویسند، دقیقاً فازشون چیه؟ واقعاً توش گیر کرده‌ام!

- از اطاق فرمان اشاره می‌کنند که توی زیرنویس‌های سیما هم این‌طوری می‌نویسند!
@tdejakam