راهپیمایی سکوتی که ابزار فتنه‌گران شد

امروز 25 خرداد، سالگرد #راهپیمایی_سکوت هست.
روزی که #فتنه_گران چنین کردند:
1. شکستن نرده های دانشگاه شریف و حمله به دانشجویان نخبه درون دانشگاه
2. حمله به مهد کودک در حوالی میدان آزادی و به شهادت رساندن دو مربی محجبه در برابر چشم کودکان
3. به آتش کشیدن چندین دستگاه اتوبوس شرکت واحد و بخش خصوصی
4. به آتش کشیدن چندین بانک و مغازه 
5. ضرب و شام و درگیری با پلیس
6. حمله به حوزه مقاومت بسیج جهت دسترسی به سلاح و شروع جنگ مسلحانه
7. قتل مرموز ندا آقاسلطان
8. اقدام برای قتل دو جوان بسیجی در فاصله چند متری از بدن ندا آقاسلطان. هر دو نفر چندین ماه در کما بوده و به کوری چشم دشمنان، زنده مانده اند.
9. و...

#عبدالحمید