انفاق هم با رفاه‌طلبی نمی‌سازد

@ebteda_ir

🔺انفاقْ اخلاق دارد

تجمع در لوکس‌ترین، مجلل‌ترین و گرانترین هتل شهر با هدفِ جمع‌آوری کمک برای نیازمندان، مصداق خیریه‌زدگی و‌ تفریح‌شدگیِ احسان برای جامعه‌ی تبلیغات‌زده‌ی ماست.
نقضِ غرض است و نشانه‌ی پذیرشِ اجتناب‌ناپذیر بودنِ فقر و ناداری از یک‌سو و غنا و تکاثر از سوی دیگر. 
با اینکه انشاالله نیتِ بسیاری از آدم‌هایی که در چنین مجامعی دست می‌کنند توی جیب و پولی می‌اندازند صندوق، خیر است، اما چنین سازوکاری برای احسان، قبح فقر و ناداری را می‌زداید.
حالا می‌خواهد اسمش گلریزان باشد یا هر چیز دیگری.
نیاز داریم به بازنویسیِ منشورِ «اخلاقِ احسان و انفاق».

#اخلاق_انفاق
#گلریزان

نوشته آقا روح‌الله رشیدی