شباهت ظاهری با شهید محسن حججی

مارا به سر هوای شهیدان بی سر است

از سر گذشته ایم که بر این سریم ما...

صوت این بیت را با صدای حاج میثم مطیعی بشنوید (+)meysammotiee.ir/post/589

کاری از کال‌گراف kaalgraph.ir/post/166

به من گفت: شما که شبیه شهید #حججی هستید!
اولین نفر نبود که از این شباهت می‌گفت.
امید که شباهت ظاهری به شباهت باطنی و هم‌نشینی اخروی بینجامد.

Pavaraqi.ir