یک جمله حکیمانه از شهید بهشتی

عصرانه
قابي از تاريخ بدون شرح:
آيت‌الله محمد حسيني بهشتي: «ممکن است یک روحانی زندگی‌‌اش را خیلی ساده و پارسایانه کند؛ ‌این آسان است و خیلی مشکل نیست. ممکن است از سر خیلی چیزها بگذرد، اما سر ریاست و آقایی و صلوات ختم کردن‌ها پای خیلی‌ها لغزیده و می‌لغزد.»
منبع: كتاب «حق و باطل از ديدگاه قرآن» ص١٤٢
@jafarshiralinia
دعوتيد به خواندن چند نكته تاريخي تازه در كانال نكته‌هاي تاريخي