روایت فتنه را به نسل‌های بعد برسانید

#روایت_فتنه 
📢روایت یکی از دانشجویان دهه هشتادی از روزهای #فتنه ؛ حوالی دانشگاه امام صادق(ع)

اول: کسیکه بدنش شدید سوخته باشه، سیستم عصبی اش بهم می ریزه و تشنج میکنه.
دوم: خرداد88، تو میدون کاج، #فتنه_گر ها یکی از بچه‌های بسیجی رو وسط میدون اینقدر زدند تا بیحال شد. روش بنزین ریختن و زنده زنده آتیش زدنش.
با هر چیزی که دم دست گیر آوردیم زدیم وسط جمعیت و بدن نیمه جون اون بنده خدا رو کشیدیم بیرون. برای اینکه نتونیم نجاتش بدیم، کلی پاره آجر و قلوه سنگ برامون پرت کردن ولی بالاخره با دادن چند زخمی، بهش رسیدیم.
سوم: توی پیاده رو، بیهوش افتاده بود. بوی خون و لباس و گوشت نیم سوخته اش بلند بود. هرچند دقیقه یکبار به هوش می اومد، تشنج میکرد میگفت: «دیدید چی شد؟ خانوم #حضرت_زهرا نجاتم داد...» و دوباره از حال میرفت...
چهارم: بالاخره ماشین پیدا شد، بردنش به سمت بیمارستان های #شهرک_غرب. می گفتن چند تا بیمارستان بردیمش ولی وقتی میدین هم حزبی شون نیست و پارچه سبز نداره، پذیرشش نمیکردن و اون مظلومانه، داشت بال بال میزد... بالاخره جایی پذیرش شده بود و به کوری چشم فتنه گرها زنده ماند.
پنجم: فرداش فتنه گرها از لحظه حمله بچه‌ها برای نجات جان اون بنده خدا فیلم منتشر کردن: «حمله #لباس_شخصی ها به مردم!»
#روایت_فتنه
#میرحسین_موسوی #خاتمی #جنبش_سبز
#مرگ_بر_منافق #مرگ_بر_امریکا

📅شنبه ۹دی
🕰ساعت ۱۸:۳۰
🏛تالار آیت‌الله مهدوی(ره)

@basijisu_ir