رباعیــات و غزلیـات دل آوای
رباعیــات 2

خواهي زجمال دوست تابنـده شــوی

بايد كــه زاهــل خاك دل كنــده شوی

من را به ضميــر خويش يابنده شوی

وز منيَــت خود برهـــي بنـــده شـوی

 

 

آنان که جمال دوست را می نگـرند

از خانه و خانمان و خواهش گذرند

منصـور دلان را چو سـرِ دار برند

از خاک زبون سـرای افلاک خرند

 

 

از غيب نوشتند بپــاي مـن و تو

وآنگاه سرشتنــد بنــاي من و تو

در گلشن روزگار بذر مـن و تو

كشتند و بهشتند چهـاي من و تو

 

 

گويم بنمـــا رخــي تو گوئـــي پيداست

گويم كه كجا توئي تو گوئي هرجاست

گويم كـــه كجـــا منم تو گوئي دنياست

گويم چه فريباست تو گوئــي روياست

 

 

جانــا به ديـــار تـــو سفـــر خواهــم كرد

در راه سفـــــر بسي خطـــر خواهم كرد

بر جمـــال مــاه تـــو نظـــر خواهـم كرد

زين كار خوشا كه ترك سـر خواهم كرد

 

 

گفتی که رخ یار ، بگفتم همـه تو

گفتی دل اســرار ، بگفتم همه تـو

گفتی که سرِ دار ، بگفتم منصور

 گفتی زچه پنــدار، بگفتم همـه تـو

 

 

روحت به بهشت ناب موعود رسید

داغ هجـــر تو سینــه عشـــاق درید

از تربت پاک تـو گـــل لاله دمیـــد

هرگز نروی زخاطرم ای تو شهید

 

 

منصــور دلان نـوای دل می دانند

در مدرسه عشق تو را می خوانند

تا چوبـــۀ دار ذکـــر تـو می رانند

جان می بازند و جاودان می مانند

 

 

آندم كه به آب و گل سرشتنـــد مرا

در خلقـــت مخلـــوق نوشتنـــد مرا

روحي بدميدند درين قالــب جســـم

در مزرعـــۀ زمانـــه كشتنـــد مرا

 

 

اي آنكه جلاي هــر بهارانـي تو

سرچشمۀ آب چشمــه ساراني تو

فرمانــدۀ ابــر و باد و باراني تو

در شوكت سبز سبزه زاراني تو

 

 

عمر ظاهــراً بي سر و ته يك قدمست

يعنــــي زپـس عالـــم امكــان عدمست

گوريست كه دام صيـد صـد بهرامست

خوابي كه خيــال صد كيـا تاج جمست

 

 

دنيا گــذراي اضطــراب من و تست

آخرت ســوال بي جواب من و تست

آنانكــه بخــاك خفتگــان خاك شدنـــد

خاكسترشان بستر خواب من و تست

 

 

دنيا كه چو كاروانسرايــش خوانند

منزلگه هر پــير و جوانـــش دانند

آينـد و نشيننـد و گذارنـــد و رونـد

دل را به نشيب و به فرازش رانند

 

 

موري ببرد راه سليمان رهي

موري ببرد آه سليمـــان سهي

گوري بفتـد بدام بهــرام گهـي

گوري بستـد دوام بهرام شهي

 

 

يكـــدم به بنـــاي من و تو پـردازنــد

وآنگـــاه بيك آه بـــــرون انـدازنـــــد

اين كوزه گران كه در هنـر اعجازند

از خاك من و تو كوزه ها مي سازند

 

 

ما جمله مسافــران اين خرگاهيــم

در گردش گردونه پري از كاهيم

اين چند صباح قيد و بنـــد جاهيـم

در آخـــر كــار بستـــه يك آهيـــم

 

 

در كارگهـــي زاستخـــوان ساختنم

با خون و رگ و پوست بپرداختنم

افراختنـــم بچـــــرخ و بشناختنــــم

وز گردش گـــردون بدر انداختنـم

 

 

از آمدن و رفتن چار و شش و هشت

دريافتمــي كه چــرخ بيهــوده نگشت

هر آمــده ناتــوان و حيــران بگذشت

هر رفتــه نشاند سبــزه و خاك بدشت

 

 

يكچنـــد بچرخـي نــخ دوكيــــم همه

در ســـوزن خيـــــاط سلوكيــــم همه

زین چرخش بی وقفه چه كوكيم همه

گاه از گــرهي چين و چروكيــم همه

 

 

تاجيسـت كه بر تارك جـم مي نهدش

جاميست جهان نما به جم مي دهدش

هم بر سر تخت سلطنـت مي بـردش

هم زاوج عزت به زميـن مي زندش

 

 

درياب همــي پــرده اســــراري هست

ونــدر پس آن جلـــوۀ پنــــداري هست

در طرح زمين نقطه و پرگاري هست

با آمدگــــان و رفتگــان كــاري هست

 

 

ایام گهــی بکام و ناکام گهــی

بَدرام گهی،خام گهی،رام گهی

از بامگهــی زمام تا شامگهی

آرام گهـی ، به کامِ آرامگهـی

 

 

در کعبـۀ کـــوی می پرستان پابست

بر سبـوی می نماز می خوانم مست

ساقیـا بگــــو بواعظـــی اهل نشست

کز کوزۀ می هم به خدا راهی هست

 

 

تا کنــــج خراب دل خرابات منســـت

گلگـــون دل می قبلـــۀ حاجات منست

هم ساقی و هم ساغر و هم جام شراب

هم میکــــده محــــراب مناجات منست

 

 

از قطرۀ هیـــچ به جهان هست شدیم

دیدیـــم زمانــــه ای و پابست شدیـــم

وآندم که زِ درک باده ای مست شدیم

ناچـــار یکایک همــه از دست شدیم
نظـرات شمـا


موضوعات

بازدید ها

  کل بازدیـد:174251
  تعداد کل مطالب : 32
  تعداد کل نظرات : 54
  تاریخ آخرین بروزرسانی : سه شنبه 12 شهریور 1398 
  تاریخ ایجاد بلاگ :
  پنج شنبه 19 خرداد 1390 

دیگر امکانات

  تماس با ما

درباره شـاعــر

  نام: امیر نام خانوادگی : لالانی متولد: 1342 تخلص: دل آوای باسلام و خوشامد گوئی به شما بیننده وبلاگ فوق مدت 28 سال است که در زمینه شعر فعالیت دارم . سبک و تکنیک شعر من رباعی است و گه گاه غزل نیز سروده ام و البته به سبک های گوناگون شعر نیز بسیار علاقه مندم . اشعار مندرج در وبلاگ ، گزیده ای از اشعار می باشد . میزان تحصیلات : کارشناسی در رشته مدیریت صنعتی و کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی

آخریـن اشعــار ارسالـی