دلم قرص وجود توست! 

قایقم را به دریای هستی می سپارم....
در میان عاشقانه های آسمان و دریا
و دلبری های متلاطم آن آبی زلال
دلم قرص وجود توست! 
..
باکی از موج های بیقرار نیست
تا زمانی که لبریز از حس لطیف امن حضورت، در پرده‌ی نیلگون زندگی ام

 

[ پنج شنبه 9 فروردین 1397  ] [ 9:23 AM ] [ زینب زارع ]
نظرات

قلبم را بردینت ثابت نگه دار....

 

ای خدائی كه دلها همه در دست تو است‌، 

قلبم را بر دین خود ثابت نگه دار .... 

آمین

[ پنج شنبه 24 اسفند 1396  ] [ 9:09 AM ] [ زینب زارع ]
نظرات

خدایا شکرت ...

 

مواقع شادی ستایش “خدا”

مواقع سخت یافتن “خدا”

مواقع آرام پرستش “خدا”

مواقع دردناک اعتماد به “خدا

در تمامی مواقع تشکر از 
خدا 
را فراموش نکن

[ سه شنبه 22 اسفند 1396  ] [ 5:02 PM ] [ زینب زارع ]
نظرات

روز شهید گرامی باد....

[ سه شنبه 22 اسفند 1396  ] [ 4:51 PM ] [ زینب زارع ]
نظرات

اعتماد به خدا...

وقتی با خدا حرف میزنی
هیچ نفسی هدر نمی رود

وقتی منتظر خدا باشی
هیچ لحظه‌ای تلف نمیشود

وقتی به خدا اعتماد کنی
هرگز رنگ شکست را
نخواهی دید..

 

 

[ یک شنبه 20 اسفند 1396  ] [ 1:23 PM ] [ زینب زارع ]
نظرات