سرود مولودي امام حسن مجتبي (ع)

نیمه ی ماه مبارک ماه رحمان و رحیم     اَمده میلاد مسعود کریم ابن کریم
تو گل گلواژهای شعر صدها چون کمیتی
من گدای خانه زاد و تو کریم اهل بیتی
یاحسن یاحسن یاحسن یاحسن


ادامه مطلب
[ شنبه 27 شهریور 1395  ] [ 1:11 PM ] [ مهدی گلشنی ]

شعر گل زهرایی شه والایی

شب شب میلاد کریم اهل بیت و آسمون ماه رمضون پر از قمر شد
با دعاهای خیر صدیقه کبری حضرت حیدر دیگه صاحب پسر شد
گدای خونه تو می میونم    همیشه از کرمت می خونم
می دونم افطاری امشب رو    خونه امام حسن مهمونم
گل زهرایی  شه والایی   همه می خونند   عجب آقایی
حسن یا مولا


ادامه مطلب
[ شنبه 27 شهریور 1395  ] [ 1:10 PM ] [ مهدی گلشنی ]