1. اقامه عدالت ، وظيفه پيامبران يا مردم

 

خداوند در رابطه با هدف از ارسال رسل و انزال كتب ميفرمايد :

" ليقوم الناس بالقسط " (8)

" تا خود مردم در اثر هدايت انبيا و كار فرهنگي و فكري آنان ، عدالت را به پا دارند .

قرآن نفرموده است : تا پيامبران عدالت را به پا دارند ، تا شائبه اجراي شريعت و عدالت با اجبار و زور در بين نباشد .


سوره حدید ، آیه 25

 

 

کتاب حكومت ديني و حقوق انسان - مرحوم منتظري  ص 144 نگاشته شده توسط محمد صالحی در یک شنبه 19 مهر 1394  ساعت 8:11 AM نظرات 0 | لينک مطلب


Powered By Rasekhoon.net