الزامات تبليغ و مديريت در كلام پيامبر(ص)

وقتي پيامبر اكرم (ص) فرد و يا افرادي را جهت تبليغ و يا قضاوت و يا اداره يك منطقه اعزام مي كردند ، دستوراتي را جهت رعايت كردن ، صادر و الزام مي كردند .

يكي از آن موارد ، شش الزامي است كه پيامبر(ص) موقع اعزام معاذ بن جبل و ابو موسي به يمن در سال دهم هجرت ، به آنها امر كرده و فرمودند :

يسرا و لا تعسرا ، و بشرا و لا تنفرا ، و تطاوعا و لا تختلفا 1

بر مردم آسان بگيريد و كار را بر آنها سخت نكنيد ، و آنها را به پاداش بشارت دهيد و موجب گريزاني آنها نشويد ، و حد پذيرش آنها را درنظر بگيريد و باعث اختلاف و تخلف آنها نشويد .

اجمال دستورات پيامبر(ص) به ذكر زير است :

 1. تشويق و جذب مردم
 2. عدم ايجاد نفرت در مردم
 3. تسهيل و آسانگيري بر مردم
 4. عدم سخت كردن كار مردم
 5. مدارا و رعايت حد پذيرش مردم
 6. عدم تحريك مخالفت در آنها

آنچه كه از الزامات فوق فهميده ميشود بشرح زير است :

 1. بجاي تهديد به استفاده از روشهاي تنبيه در صورت تخلف ، از قول به استفاده از روشهاي تشويق و جذب در صورت رعايت هنجارها ، بكار گرفته شود .
 2. از برخوردهاي متكبرانه و زورمدارانه كه باعث ايجاد نفرت در مردم شود ، پرهيز شود .
 3. در موقع ابلاغ و يا الزام فرامين و احكام ، آسانترين روشها درنظر گرفته شود .
 4. هنگام اعمال قوانين و احكام و يا ارزيابي عملكرد مردم ، بر آنها سخت گرفته نشود .
 5. حد فهم و درك مردم از هنجارها و ناهنجاريها و تاثير اجراي احكام در اصلاح جامعه ، و حد پذيرش آنها ، رعايت و با آنها مدارا شود .
 6. بگونه اي رفتار نشود كه باعث تحريك مردم به مخالفت و يا تخلف گردد .

زيرنويس :

 1. صحيح بخاري ج2 ح 2873 -  حدثنا يحيى، حدثنا وكيع، عن شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده:  أن النبي (ص) بعث معاذا و أبا موسى إلى اليمن، قال:

 

محمد صالحي  2 / 10/ 94 نگاشته شده توسط محمد صالحی در چهارشنبه 16 دی 1394  ساعت 11:19 AM نظرات 0 | لينک مطلب


Powered By Rasekhoon.net