زندگی پر است از پستی بلندیها

 

آن روزی که خوشیم ، در کنارش غمی نیز نهفته است .

همانطور که این غم میتواند سرآغاز شروع لذتی دوباره شود .

 

ان مع العسر یسرا - ۵ شرح

 

پس نه از رنجهایش بنالیم و زانوی غم بغل کنیم ،

و نه بر خوشیهایش ، رقص مستی بزنیم و راه هستی را ، در سیر سوی خدا فراموش کنیم .

 

لاتیاسوا علی ما فاتکم و لاتفرحوا بما آتاکم - ۲۳ حدید

 

محمد صالحی - ۵/۴/۹۵

http://mahsan.rasekhoonblog.com نگاشته شده توسط محمد صالحی در سه شنبه 15 تیر 1395  ساعت 3:47 PM نظرات 0 | لينک مطلب


Powered By Rasekhoon.net