خدا ما را بر اي شاد ي آفر یده است نه بر اي غم

 

* خدا ما را بر اي شاد ي آفر یده است نه بر اي غم .

خداي واحد غنی و قوي ، محال است مخلوقی را براي ناراحتی و غم بیافریند .

اگر این بشارت را که ما را بر اي شاد ي آفریده اند ، باور کردي و به خودت قبولاند ي ، د یگر غم وجود نخواهد داشت . این مژده مال کسی است که آن را باور کند .

همین که فهمیدي دنیا فا نی شد نی است ومشکلات و محرومیت هایش هم همیشگی و دائمی نیست و بالأخره روز ي تمام خواهد شد ، نصف غم هایش باطل می شود .

مشقّت و غم د نیا وسیله اي است بر اي خوشی و شادي .

 

* گذشته که گذشت و نیست ، آینده هم که نیامده و نیست .

غصه ها مال گذشته وآینده است .

حالا که گذشته و آینده نیست ، پس چه غصه اي ؟

تنها حال موجود است که آن هم نه غصه دارد و نه قصه .

 

*  اهل د نیا یک پارچه غمند .

دوستان اهل بیت ، اول راهشان ، گاهی شاد ي و گاهی غم دارند .

خدا و خدایی ها یک پارچه شادي اند .

 

* شیطان با دروغ خود ترس و غصه می آفریند .

قرآن از قول شیطان در روز قیامت  می فرماید : وعدتکم فاخلفتکم 1. من وعده ي خلاف به شما دادم .

 

* باید بی غرض و با قلب پاك نگر یست تا همه ي د نیا را ز یبا د ید .

در عالم فنا قشنگ ترین چیزها ز شتی هاست ؛ مثل خال سیاه در صورت سپید یار .

نقایص زندگی دنیایتان را به منزله ي خال سیاه حساب کنید که ز یبایی صورت را صد چندان می کند .

انسان اگر بداند که این مصائب و گرفتار ي هاي دنیوي به مانند خال سیاهی در صورت زیبایی است که باعث ز یبایی بیشتر می شود ، چقدر راحت می شود و زندگی بر ایش شیرین می گردد .

 

* غصه ، گر یه یا خنده ، هر چه را داري ، به خدا نشان بده .

سر جانماز چرا خنده ات را به خدا نشان نمی دهی و فقط اخم و غصه ات را ارائه می دهی ؟

خنده ات را بیاور اینجا واخمت را ببر به د نیا .

گرچه به دنیا هم اخم نکن ، پیش زن و بچه ات هم رو ي خوش نشان بده . 

 

منبع : عارفانه های دولابی از کتاب " مصباح الهدی – مهدی طیب – ص 59 - 82 "

 

1- سوره ابراهیم – آیه 32

 

محمد صالحی – 14/3/89

http://mahsan.rasekhoonblog.com نگاشته شده توسط محمد صالحی در سه شنبه 22 تیر 1395  ساعت 7:45 AM نظرات 0 | لينک مطلب


Powered By Rasekhoon.net