میوه ممنوعه و اخراج آدم و حوا از بهشت  از زبان اشو

 

آدم و حوا از باغ بهشت بيرون رانده شدند،

زيرا كه ميوه اي ممنوعه را خورده بودند ،

ميوه ي درخت دانش را.

 

اين يكي از شگفت انگيزترين تمثيل هايي است كه تاكنون ابداع شده است.

 

چرا خوردن ميوه درخت دانش منع شده بود؟

 

زيرا لحظه اي كه دانش وارد شود ، نفس وجود خواهد داشت.

 

لحظه اي كه بداني هستي ، سقوط كرده اي.

گناه نخستين همين است.

 

هيچكس آدم و حوا را از بهشت اخراج نكرد.

 

لحظه اي كه آگاه شدند كه وجود دارند، باغ بهشت ناپديد شد.

 

براي چنين چشماني كه پر از نفس هستند،

آن باغ نمي تواند وجود داشته باشد.

 

چنين نيست كه آنان از آن باغ اخراج شده باشند .

 

آن باغ در اينك و اينجا قرار دارد.

در كنارت است.

هميشه هركجا كه بروي تو را دنبال مي كند ،

ولي تو نمي تواني آن را ببيني.

 

اگر نفس وجود نداشته باشد،

بارديگر واردش شده اي :

 

آن باغ برايت هويدا مي شود.

 

تو هرگز بيرون از آن نبوده اي.

 

اين را امتحان كن :

 

زير درختي بنشين و خودت را فراموش كن.

 

بگذار فقط درخت آنجا باشد.

 

براي بودا در زير آن درخت بودي

 the Bodhi tree

چنين روي داد .

 

او وجود نداشت .:

 

در آن لحظه همه چيز اتفاق افتاد.

 

فقط درخت بودي در آنجا بود.

 

#اشو

#راه_من_راه_ابرهای_سپید

http://mahsan.rasekhoonblog.com نگاشته شده توسط محمد صالحی در سه شنبه 29 تیر 1395  ساعت 7:21 AM نظرات 0 | لينک مطلب


Powered By Rasekhoon.net