#عشق_یعنی_دل_شدن ❤️

 

#عشق یعنی #دل شدن

#عشق یعنی #بی_دل شدن

 

#عشق یعنی از پی معشوق ، #راه را یافتن

#عشق یعنی راه را بی سر ولی با دل به #پرواز رفتن

 

#عشق یعنی #گریه های بی دلیل

#عشق یعنی #خنده های بی سبب

 

#عشق یعنی #چشمهای خیره و مواج

#عشق یعنی #حیرت از رازهای وجود

 

#عشق یعنی #دستهای باز باز

#عشق یعنی #گامهای در سماع

 

#عشق یعنی #گریه ها در #خنده های ناتمام

#عشق یعنی #خنده ها در #گریه های بی هوا

 

#عشق یعنی برخیز و #بال برگیر

#عشق یعنی #محو_گشتن در افق

 

#عشق یعنی #عاشقی کردن در #دل_معشوقه ای

 

آری !

 

#عشق یعنی #معشوقه ای معشوقه ای ❤️

 

محمد صالحی - ۲۷/۱۲/۹۵

 

https://telegram.me/naghmehsokout نگاشته شده توسط محمد صالحی در دوشنبه 14 فروردین 1396  ساعت 8:40 AM نظرات 0 | لينک مطلب


Powered By Rasekhoon.net