💢💢💢در #تربیت کودکان ، مراقب باشید #آزادی انتخاب آنها را نگیرید - شهید #بهشتی

 

قرآن در آیات متعدد تصریح می کند که اگر خدا می خواست این مشرکین مشرک نشوند، می توانست چنین کند و بعد هم مشرکین مشرک نمی شدند.

ولی قرار بر این بود که اینها بتوانند مشرک بشوند.

.

نقش خدا به عنوان مبدأ هستی و آفریدگار فعال لما یرید، نقش پیامبران به عنوان رهبران و راهنمایان امت، نقش امام به عنوان زمامدار و مسئول امت و مدیر جامعه، همه اینها نقشی است که باید به آزادی انسان لطمه وارد نیاورد،

 

 اگر این نقشها بخواهد به آزادی انسان لطمه وارد بیاورد بر خلاف مشیت خدا عمل شده است.

.

خوب، حالا شما، ای پدر و ای مادر، می خواهی درباره فرزندت چگونه نقشی داشته باشی؟

 

و شما ای معلم و شما ای مربی، می خواهی درباره این دخترکان و پسرکان چگونه نقشی داشته باشی؟

 

آیا شما می خواهی سلب کننده آزادی و اختیار بچه ها باشی و تازه اسمش را بگذاری دلسوزی و تربیت؟!

.

من خیلی پدر خوبی هستم، نمی گذارم بچه ام چپ و راست برود و خطا بکند!

 

 خیلی مادر دلسوزی هستم، آنقدر مراقب کوچکترین حرکات بچه ام هستم که نمی گذارم این طرف یا آن طرف برود!

 

 چه مدرسه خوبی، آن قدر مراقب بچه ها هستند که بچه ها امکان تخطی از این طرف و آن طرف ندارند!

 

آفرین بر من و تو مسلمان پیرو قرآن که این قدر کج فکر می کنیم!

.

می گویم قرآن می گوید اگر خدا می خواست که اینها مشرک نشوند، مشرک نمی شدند.

 

 خدا خواسته آنها امکان مشرک شدن داشته باشند.

 

خدا به پیغمبرش می گوید (سوره یونس 99) تو می خواهی مردم را مجبور کنی مومن باشند؟ تو برای این رسالت نیامدی.

 

حالا تو پدر و تو مادر می خواهی بچه ات را مجبور کنی که مومن باشد؟

 

تو ای معلم و مربی می خواهی بچه ات را مجبور کنی مومن باشد؟

 

{ قیمت  این آدمکهای مصنوعی ظریف زیبای دلربا از قیمت یک مجسمه قشنگ بیشتر نخواهد بود.

بیایید همه با هم تصمیم بگیریم بچه هایمان آدم باشند.

 

 آدم باشند یعنی چه؟

یعنی مختار باشند. آگاه و مختار.

 

نقش ما و شما نسبت به این بچه ها باید نقش کمک باشد، نقش فراهم آورنده زمینه های بیشتر برای رشد سریعتر و سالمتر و سرراست تر باشد، نه نقش استادکار قالب سازی که می خواهد این استعداد نرم و لطیف کودک را در یک قالب خشن بریزد و از او یک موجود قالبی بسازد.

.

اگر می خواهیم در راه اسلام باشیم  و با صبغه اسلام بچه ها را تربیت کنیم، تعلیم و تربیت این است.

.

________📕📗📘📙________

.

📚 نقش آزادی در تربیت کودکان؛ صفحه 15-16

.

________🖍🖍🖍🖍______

 

https://telegram.me/beshnofekrkon نگاشته شده توسط محمد صالحی در یک شنبه 27 فروردین 1396  ساعت 7:20 AM نظرات 0 | لينک مطلب


Powered By Rasekhoon.net