#معیار و مقیاس دیانت ، #اخلاق است نه شناسنامه و نه کثرت نماز و روزه

✔️ دکتر ابوالقاسم فنائی🔻

🔹 #هدف_بعثت پیامبر صرفاً آموزش و #ارزشهای_اخلاقی از طریق فراهم کردن زمینه مناسب و برداشتن موانع است.

این #حدیث شریف(اِنِّی بُعِثتُ لِاُتِمِمُ مَکارِمُ الاَخلاق) دلالت میکند بر اینکه نه تنها #اخلاق ، مستقل از دین و مقدم بر دین٬ که #برتر از دین هم هست٬

چون #اخلاق ، #هدف است و #دین ، ابزار و #وسیله_تحقق آن هدف و این نکته به نوبه خود متضمن #دو_نکته دیگر است.

🔹« #نکته_نخست این است که افراد و جوامع مختلف تا آنجا و به مقداری #دیندارند که به #ارزشهای_اخلاقی ملتزم و پای بند هستند.

کسی یا جامعه ای که به #اسم_دین ارزشهای اخلاقی را نادیده می گیرد ٬ اساساً #دیندار نیست و به هر مقدار که فرد یا جامعه به ارزشهای اخلاقی پایبند باشند به همان میزان به خدا نزدیک ترند٬
 چرا که به #رسالت_پیامبر ، بیشتر جامعه عَمَل پوشانده اند.

معیار و مقیاس دیانت ، اخلاق است نه شناسنامه و نه کثرت نماز و روزه.

🔹 #نکته_دوم این است که اگر #قرائت ِ خاصی از دین٬ فرد یا جامعه دینی را از #اخلاق دور کند٬ بُطلان و #نادرستی خود را بر آفتاب افکنده است٬

یعنی برای #باطل شمردن قرائت خاصی از دین کافی است نشان دهیم که آن قرائت ، فرد یا جامعه  دینی را از #اخلاق دور میکند و لذا با هدف بعثت پیامبر٬ که عبارتست از تحقق بخشیدن به ارزشهای اخلاقی٬ در تضاد است.

#قرائتی  از دین که انسان را از اخلاق دور کند و فهمی از دین که به خاطر پای بندی بدان و پیروی از دستورات آن٬ انسان ناگزیر شود عقل و #وجدان_اخلاقی خود را زیر پا بگذارد و ارزشهای اخلاقی را نادیده بگیرد٬ دین نیست٬ بلکه دُکان و #افیون است.»

🔸از کانال ابوالقاسم فنایی.

https://telegram.me/beshnofekrkon نگاشته شده توسط محمد صالحی در شنبه 28 مرداد 1396  ساعت 1:50 PM نظرات 0 | لينک مطلب


Powered By Rasekhoon.net