#پایه_های_زندگی را بر آنچه که در #اختیار_دیگران است و یا بر آنچه که به #هستی مربوط است و تو نمیدانی ، #استوار نکن .

 

#اتفاقاتی که در زندگی می افتد و تو #دخالتی در آنها نداشته و یا نمیتوانی #تغییرشان بدهی ،

فقط #بپذیر ، بدون هیچ احساسی خاص.

 

اما در آنچه که هستی به تو #واگذارده ، حداکثر #تلاش برای بهترین #تصمیم و #عمل را بکار گیر ،

و آنگاهست که به #نتیجه آن ، پایبند باش و آنرا #بپذیر و به #قضاوت هیچ کس دیگر #اعتنا نکن .

 

محمد صالحی - ۹/۵/۹۶

https://telegram.me/naghmehsokout نگاشته شده توسط محمد صالحی در دوشنبه 27 شهریور 1396  ساعت 11:13 AM نظرات 0 | لينک مطلب


Powered By Rasekhoon.net