عاشق کسی شو که دوست داری با او جاودانه شوی .

 

چرا که بقول آلبرکامو :

دوست_داشتن یک موجود در اینست که پیر شدن با او را بپذیریم .

کالیگولا ترجمه ابوالحسن نجفی

 

و این یعنی ، چیزی در وجود محبوب وجود دارد که ورای_جسم او ، مرا با آن پیوند زده و من دوست دارم تا ابد با آن چیز بمانم ، چیزی که در برابر مرگ و زوال مصون و مقاوم است .

 

و شاید ، این همان درد جاودانگی است که مرا از ترس زوال پذیری عالم و مرگ ، بسوی اویی می کشاند که دوست دارم و امید وارم ، جاودانه بماند .

و درست همینجاست که وقتی عاشق ، روح خود را در وجود معشوق مستحیل میابد ، آنگاه است که در حساس ترین لحظه انتخاب بین او یا معشوق ، حاضر می شود جسم خود را نیز فدای او نماید ، تا بتواند از آن لحظه به بعد خود را در وجود معشوق جاودانه کند .

اقتلونی یا ثقاتی ان فی قتلی حیاتی - حلاج

 

محمد صالحی - ۱۷/۲/۹۷

 

https://telegram.me/naghmehsokout نگاشته شده توسط محمد صالحی در پنج شنبه 31 خرداد 1397  ساعت 4:03 PM نظرات 0 | لينک مطلب


Powered By Rasekhoon.net