مرغ بال و پر شكسته


مرغ بال و پر شكسته


نفرين 
روزى رسول خدا(ص ) سراغ مردى از اصحاب را گرفت و پرسيد: فلانى در چه حال است ؟

گفتند: مدتى است رنجور و بيچاره شده ، و چونان مرغ بال و پر شكسته زار و پريش گشته (و

زندگانى به سختى مى گذراند).

حضرت به حال او ترحم كرد و برخاست و به قصد عيادت او روانه منزل وى شد .
مرد بيمار و گرفتار واقعاً رنجور و مبتلا گشته بود و پيامبر خدا(ص ) به فراست دريافت كه بيمارى و ابتلاى او مستند به يك امر عادى نيست اين بود كه  از وى پرسيد:

آيا در حق خود نفرين كرده اى ؟
بيمار فكرى كرد وگفت : بله ، همين طور است ، من در مقام دعا گفته بودم :

پروردگارا اگر بناست ، در جهان آخرت ، مرا به خاطر ارتكاب گناهانم كيفر دهى ، از تو مى خواهم كه در كيفر من تعجيل فرمايى و آن را در همين جهان قرار دهى ....

رسول خدا(ص ) فرمود: اى مرد! چرا در حق خود چنين دعايى كردى ؟! مگر چه مى شد، از

پروردگار كريم  هم سعادت دنيا و هم سعادت و نيكبختى سراى ديگر را خواستار مى شدى و در نيايش خود اين آيه را مى خواندى :

ربنا آتنا فى الدنيا حسنه و فى الاخره حسنه و قنا عذاب النار

مرد مبتلا دعا را خواند و صحيح و سالم گشت و با سلامتى بازيافته همراه ما از منزل جدا شد.

لطفا نظربدهید


تاريخ ارسال : چهارشنبه 22 بهمن 1393  11:49 PM | نويسنده : یحیی طاهرزاده