آمرزش پدر به خاطر عمل صالح فرزند


آمرزش پدر به خاطر عمل صالح فرزند


آمرزش پدر به خاطر عمل صالح فرزند

رسول خدا (ص) فرمودند : روزی حضرت عیسی (ع) از کنار قبری عبور می کردند . دیدند که صاحب آن قبر را عذاب می کنند . سال بعد نیز از کنار قبر گذشتند ، مشاهده کردند وی عذاب نمی شود .
حضرت عیسی (ع) عرض کرد : بار پروردگارا ! علت اینکه از این فرد رفع عذاب شده ، چیست ؟ خداوند متعال به حضرت عیسی (ع) فرمود : یا روح الله ، این مرد فرزندی دارد که به مقام بلوغ رسیده است . آن فرزند صالح و نیکو کردار ، راهی را برای مردم استوار و هموار نمود و یتیمی را مسکن داد . پس من به برکت عمل فرزندش ، از گناه او در گذشتم .


منبع : قصه های قیامت ، نوشته حبیب اله اکبرپور

 


تاريخ ارسال : چهارشنبه 22 بهمن 1393  11:49 PM | نويسنده : یحیی طاهرزاده