آیا اعتراف و یا بازگو کردن گناهان نزد دیگران اشکال دارد؟

اعتراف به گناه

از نظر اسلام انسان اجازه ندارد گناهان (کوچک یا بزرگ) خود را در مقابل دیگران بازگو کند و اسرار خود را فاش نماید. چون اولا: آبروی و ارزش انسان ها آنقدر زیاد است که اعتراف به گناه تنها باید در پیش گاه پروردگار متعال آنهم به جهت توبه و درخواست بخشش باشد. انسان با اعتراف به گناه نزد خداوند کسب ارزش و آبرو می کند. و این ویژگی مخصوص خداوند است اما غیر خداوند هر چند رازدار باشد توانایی برگشت دادن ارزش و آبروی از دست رفته انسان (در اثر اعتراف نزد آنان) را ندارند تا چه رسد به زیاد نمودن آن. ثانیا: از نظر اسلام و براساس بینش توحیدی تنها موثر حقیقی در جهان هستی خداوند است، غیر خداوند بدون اذن و اجازه خداوند، نمی توانند تأثیری داشته باشند و در منابع دینی اسلام به شخص یا شخصیتی مقام بخشش گناهان داده نشده است.

در این رابطه توجه به چند نکته حائز اهمیت است:
۱-اعتراف در مقابل بنده ی خدا گناه نیست مگر آنکه سبب تحقیر و ذلت فرد گردد، مثلا انسانی مرتکب گناهی شده است به اشتباه خود پی برده است و به این اشتباه خود در نزد دیگران اعتراف می کند.
۲-حقوق در منظر تربیت دینی بر دو قسم است: ۱-یا حق الله است ۲-یا حق الناس، این قضایا هم حق الله است در صورتی که حقوق بندگان در آن دخیل نباشد در این صورت رضایت صاحب حق باید در نظر گرفته شود.
۳-اینکه خداوند سبحان به یک طریقی می خواهد انسان را رها نکند و با او در ارتباط باشد و بنده اش به این نتیجه برسد که همه چیزش خداست.
۴-اینکه این کار یک سری آثار پسندیده دارد و یک سری آثار غیر پسندیده.
آثار پسندیده آن این است که انسان به خطای خودش اعتراف می کند و از دیگران کمک میگیرد ودر صد جبران و رضایت بر می آید البته به شرط آنکه آن بنده که در نزد او اعتراف به خطا می کنیم راز دار باشد و راهنمائی خوب،
آثار غیر پسندیده آن این است که در آینده ممکن است برای معترف در دسر ساز باشد واینکه بهترین راز دار خدا است و فقط حرف دلت را با او مطرح نما که ستار العیوب و بینا به حال بندگانش است.
۵-اعتراف کردن به گناهان در نزد بنده خدا روشی است مرسوم در بین کنیسه ها و این روش صحیحی نیست.
البته اعتراف به گناه در واقع نوعی پشیمانی است و پشیمانی از گناه توبه است وبه فرموده امام باقر (ع) پشیمانی خود توبه است[۱] وشخص ممکن است با اقرار به کار خود ندامت خود رانشان بدهد. و حرفش را میخواهد برای کسی بگوید که او را سرزنش نکند ودر واقع او را در راه رسیدن به هدفش یاری نماید.

پی نوشت:
[۱] خصال ترجمه مدرس گیلانی ج‏۱ص / ۱۴

[ پنج شنبه 23 دی 1395  ] [ 11:33 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

آیا زشت و زیبا بودن انسان ها با عدالت خداوند در تضاد نیست؟

تنافی زشت و زیبا بودن انسان ها با عدالت خداوند

درباره این گونه تصور استاد مطهرى می گوید: «خداوند متعال به هر موجودى همان وجود و همان اندازه از کمال و زیبایى را می دهد که می تواند بپذیرد. نقصانات از ناحیه ذات خود آن‏ها است، نه از ناحیه فیض بارى تعالى، نظیر خواص اَشکال هندسى که ذاتى موجودات است، مثلاً خاصیت مثلث این است که مجموعه زاویه هایش برابر با دو قائمه است و خاصیت مربع این است که مجموع زوایایش برابر با چهار قائمه است. معنایش این نیست که به آن، خاصیت دو قائمه و به این خاصیت چهار قائمه داشتن را اعطا کرده ‏اند تا گفته شود چرا به مثلث ستم کرده ‏اند. تفاوت موجودات جهان همین طور است.

بوعلى سینا گفته است: خدا زردآلو را زردآلو نکرده بلکه زردآلو را ایجاد کرده است. زردآلو از باب مثال است، منظور همه موجودات است، خدا اشیا را آفریده وآن‏ها ذاتاً اختلاف دارند. قرآن مجید این مطلب را با یک تمثیل بیان کرده و فرموده است:
«خدا از آسمان آبى فرود آورد و هر رودخانه‏اى به قدر ظرفیت خودش سیلان یافت».(۱) یعنى رحمت فیض پروردگار هیچ موجود مستعدى را محروم نمى‏سازد و براى همه یکسان است، ولى استعداد و ظرفیت موجودات یکسان نیست. استعدادها مختلف است. هر ظرفى به قدرى که گنجایش دارد، از رحمت خدا لبریز مى‏گردد. پس هر موجودى، حق خود را که امکان داشته دریافت دارد، دریافت کرده است.»(۲)

نباید تصور کرد که خداوند یکى را که ممکن بود زیبا باشد، زشت قرار داد و دیگرى را که ممکن بود زشت باشد، زیبا قرار داد و با قید قرعه و یا اراده تبعیض ‏آمیز هر یک از آن‏ها را انتخاب کرد، بلکه هر جزء از اجزاى جهان تنها همین جور که هست، امکان وجود داشته و خدا همان آفرینش را به آن داده است. اگر بخواهیم از دیدگاه علمى سخن گوییم، این گونه نمی ‏توان گفت که هر ماده با توجه به ویژگى و شرایط خود از وجود و کمالات وجود برخوردار می شود. تفاوت هایى که در جهان مادى و طبیعى وجود دارد، براساس تفاوت در عناصر مادى است، مثلاً کسى که از نظر زیبایى یا زشتى، شکل و وضعى خاص دارد، بر اثر تفاوت ژنتیکى و عوامل محیطى و مادى وراثت و... است که هزاران مورد شناخته شده و یا ناشناخته در طبیعت در آن‏ها دخالت دارد و یا حتى امور غیر مادى مانند نحوه آمیزش یا مواد و غذاهایى که پدر و مادر قبل از آمیزش، یا مادر بعد از آن در دوران جنینى تغذیه می کنند یا مانند تأثیر الکل و مواد اعتیادزا در شکل و حالت و وضع و سلامت و بهره هوشى و استعداد کودک که امروزه بدون تردید شناخته شده است.

طبق این سخن فیض الهى از ناحیه خدا تمام است و او در حق هیچ موجودى تبعیض روا نمى‏دارد، بلکه موجودات هستند که به فراخور شأن و جایگاه و مرتبه خود و قابلیت و استعداد و عوامل دیگر فیض الهی را می‌پذیرند و به اندازه استحقاق، در مرتبه ‏اى از عالم هستى قرار می‌گیرند. در جهان خلقت آنچه که وجود دارد تبعیض نیست، بلکه تفاوت است، همان طور که ظرف یک لیترى نسبت به ظرف پنج لیترى مقدار کمترى آب در خود جاى می ‏دهد. آرى هر موجودى در نظام هستى به میزان ظرفیت خود دریافت فیض می کند.
در عین حال آنچه در پایان مى‏تواند مکمل این پاسخ باشد و هرگونه اشکالى را برطرف کند، آن است که: نباید نگاهمان را فقط معطوف به دنیا و زندگى دنیا نماییم و همچنان این اشکال براى ما وجود داشته باشد که تفاوت‏ها ربط به انسان ندارد. درست است که تفاوت‏هاى ایجاد شده به سبب وراثت و محیط و... انسان نقشى در آن‏ها ندارد، اما زندگى انسان که منحصر به این عالم نیست، بلکه این عالم تنها بخش کوچکى از حیات است و در مقابل حیات جاودانه و حقیقى بسیار ناچیز است.

در این نگاه هر چه بیشتر از نعمت‏هاى دنیا و کمالات هستى داده شده باشد، به همان اندازه داراى مسئولیت بیشتر باید باشد .در مقابل هر یک از نعمت‏هاى الهى از او سؤال شود که آیا حق آن را به جا آورده است؟ اما آن که کمتر به او داده شده، سبک‏بارتر است. از طرف دیگر با توجه به روایات به دست مى‏آید که خداوند بعضى از کاستى‏هاى دنیا را در عالم دیگر جبران می نماید و به هیچ بنده‏ اى ظلم روا نمی شود.

پى‏ نوشت‏ها:
۱ . رعد (۱۳) آیه ۱۷.
۲ . مجموعه آثار، ج ۱، ص ۱۷۲ - ۱۷۱.
۳-نساء(۴)،آیه۳۰.

[ پنج شنبه 23 دی 1395  ] [ 11:30 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

وقتی انسان مرتكب گناه شد

وقتی انسان مرتكب گناه شد یک نقطه سیاه در قلبش پیدا می شود،پس اگر از گناه توبه كرد نقطه سیاه محو می گردد، و اگر همچنان به معصیت ادامه داد، نقطه سیاه نیز تدریجاً بزرگ می شود، تا اینكه بر مجموع قلب غلبه نماید.

در این صورت هرگز به فلاح و رستگاری نخواهد رسید. ↫امام صادق علیه السلام

 

...❥ بحارالانوار، ج73، ص327

[ پنج شنبه 23 دی 1395  ] [ 11:27 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

کافیه دل به دریا بزنی و توبه کنی . . .

اگر سرا پا غرق گناه شده ای و فکر میکنی دیگه همه چی تمومه !

کافیه دل به دریا بزنی و توبه کنی . . .

[ پنج شنبه 23 دی 1395  ] [ 11:25 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

توبه كرد و شهید شد.

♡❤ به نامت ای تواب

اینجانب در روز یكشنبه، تاریخ 63/02/09 در ساعت 5/5 بعد از ظهر توبه كردم و از این تاریخ به بعد هرگز دنبال گناه نمی روم. ♡❤
 

┘◄ شهید جواد عنایتی / محل شهادت : شلمچه، عملیات کربلای ۵

˙ ·٠•♥ توبه كرد و شهید شد.
الهی توبه ما را هم بپذیر... ♥•٠·˙

[ پنج شنبه 23 دی 1395  ] [ 11:24 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

آیا می دانید بدی گناه کردن چیست؟

آیا می دانید بدی گناه کردن چیست؟


خداوند تبارک وتعالی به تمام بندگانش به یک اندازه عقل عطا فرموده :

حُبُّ الدُّنیا یُفسِدُ العَقلَ وَ یُصِمُّ القَلبَ عَن سَماعِ الحِكمَةِ وَ یوجِبُ اَلیمَ العِقابِ؛

دل بستگى به دنیا، عقل را فاسد مى كند، قلب را از شنیدن حكمت ناتوان مى سازد و باعث عذاب دردناك مى شود.

گناه عقل را تباه می کند. یعنی با گناه یک قسمت ازآن عقل فطری جدا می شود دیگر به او برنمی گردد.این یعنی اینکه آنچیز که موجب سعادت وکمال شماست ضایع شده و از بین رفته . این حدیث جناب رسول الله است. آن استعداد از بین می رود دیگر این شخص نمی تواند به کمال برسد.(مگر اینکه توبه واقعی کند و به راه مستقیم برگردد) فرض کنید شما یک تکه از چیزی را جدا کنید مطلقا دیگر برنمی گردد. (یعنی هر گناهی ضربه ای به جان انسان وارد می کند،هر چند با توبه می توان به مسیر رضای الهی بازگشت ولی متاسفانه گناه اثر خود را می گذارد)

[ پنج شنبه 23 دی 1395  ] [ 11:20 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

حُر و توبه

[ پنج شنبه 23 دی 1395  ] [ 11:18 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

اصطلاح آب توبه واقعیت دارد؟

اصطلاح آب توبه واقعیت دارد؟ به چه عملی گفته می شود؟

چیزی با عنوان آب توبه در احکام شرعی نداریم؛ اما یکی از غسل های مستحب غسل توبه می باشد؛ مستحب است که انسان بعد از گناهی که انجام می دهد برای توبه، غسل کند.[۱]

پی نوشت:
[۱]. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، القول فی الاغسال المندوبه. (مطابق با نظر مقام معظم رهبری)

[ پنج شنبه 23 دی 1395  ] [ 11:17 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

همانا خداوند متعال توبه کنندگان و پاکیزگان را دوست می دارد.

سوره بقره آیه 222 :
✔ همانا خداوند متعال توبه کنندگان و پاکیزگان را دوست می دارد.

 

امام حسن عسگری(ع) فرمود خداوند متعال خطاب به بندگانش می فرماید:
✔ ای بندگان من همه شما گناهکار هستید مگر کسانی را که من از گناه باز دارم. پس هر کس معتقد باشد که من می توانم او را ببخشم و با این حُسن ظَن به من، از من طلب مغفرت نماید هر آینه او را می بخشم و برایم گناهان او هر چند زیاد باشد مهم نیست!
چه اگر همه مخلوقاتم از اول و آخر زنده و مرده و تر و خشک همه جمع شوند و از رحمت من مسئلت نمایند تمام حاجات ایشان را می دهم و از رحمت وسیع من چیزی کم نمی شود.

 

┘◄ کلیات حدیث قدسی صفحه 341

[ پنج شنبه 23 دی 1395  ] [ 11:14 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

توبه کنندگان

در یكى از شهرهاى غرب ایران دو خواهر زندگى مى كردند، یكى از آنها فریب شیطان صفتى را خورد و به راه فحشاء كشیده شد و تمام جوانیش را در این راه صرف كرد، خواهر دیگرش شوهر اختیار كرد و داراى خانه و زندگى و فرزند شد و همواره نسبت به خواهر فریب خورده اش باتكبر و غرور و بى اعتنایى رفتار مى كرد روزهاى جوانى سپرى گردید و خواهر فریب خورده پیر و فرتوت و درمانده شده و ممرّى براى مخارجش نداشت .

شبى از شبهاى زمستان كه برف مى بارید و هوا به شدت سرد بود گرسنگى و سرما و درماندگى او را وادار نمود كه نزد خواهرش برود و از او استمداد كند، در خانه خواهر را زد، خواهرش در را باز كرد تا او را دید با نفرت تمام در را بست و به او گفت برو قحبه .
خواهر فریب خورده بادلى شكسته برگشت و در حالى كه بیمار بود و پول تهیه نان و سوخت شبش را نداشت به طرف خانه اش رفت و مرتبا به خودش مى گفت :(برو قحبه ) و از كردهاى خود پیشمان و خود را سرزنش مى كرد و ناله ها داشت .
سرما و بوران و گرسنگى و بیمارى سر انجام او را از پا درآورده ، پس ‍ از مرگش خواب او را دیدند كه در باغى گردش مى كند. پرسیدند جایت چطور است ؟ گفت: خوب است آن شب وقتى از همه جا نومید شدم و خواهرم مرا با بى رحمى از خودراند از خداى بزرگ عذر و توبه كج روی هایم را خواستم و با پشیمانى تمام استغفار كردم و با خداى خودم راز و نیازى داشتم كه بعد از چند لحظه بعد مرا به این باغ آوردند. نباید از رحمت حق نومید شد.
یارب به در تو روسیاه آمدمبردرگه تو به اشك و آه مده اماذنم بده ، راهم بده اى خالق منافكنده سرو غرق گناه آمده امعمرم به گناه و معصیت شد سپرىبا بار گنه حضور شاه آمده امگم كرد ره و منزل پرخوف و خطرطى كرده بسوى ، شاهراه آمده امیارب تو كریمى و رحیمى و عطوفبا عذر خطا و اشتباه آمده امغفّار توئى ، صمدتوئى ، بنده منممحتاجم و با حال تباه آمده ام


منبع: قصص التوابین؛داستان توبه کنندگان،علی میر خلف زاده

[ پنج شنبه 23 دی 1395  ] [ 11:12 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

توبه

مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی، از علمای بزرگ اخلاق و سیر و سلوك در اعصار اخیر بوده است، وی كه از شاگردان مرحوم میرزای شیرازی و شیخ انصاری به‌شمار می‌رود، سخت مورد احترام و توجه میرزای شیرازی بوده است.

نوشته‌اند:
مردی آمد خدمت مرحوم آخوند، و ایشان او را توبه داد، بعد از چند روز این شخص توبه كرده برگشت، اما قیافه او طوری شده بود كه دیگر كسی وی را نمی‌شناخت، گوشت‌های بدنش ریخته بود، لاغر و نحیف، انگار كه جز پوستی بر استخوانش نیست! چه چیز این آدم را به این صورت در آورده بود؟ و چه قدرتی او را واداشته بود كه این چنین علیه خویش قیام كند؟ آخوند ملا حسین قلی همدانی كه نه شلاقی داشت و نه سرنیزه‌ای، نه توپی، نه تشری، فقط یك نیروی ارشاد داشت.
این چه وجدان نهفته‌ای در آن آدم بود كه او را زنده كرد و آن‌چنان علیه خودش و علیه شهواتش و علیه این گوشت‌هایی كه از معصیت روییده است برانگیخت؟

 

استاد شهید مرتضی مطهری، گفتارهای معنوی ص45-44.

[ پنج شنبه 23 دی 1395  ] [ 11:08 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

بارانی بفرست چتر گناه را دور انداخته ام

خداوندا
خسته ام از فصل سرد گناه و دلتنگ روزهای پاکم
بارانی بفرست چتر گناه را دور انداخته ام
ܓ✿ ❤️ܓ✿ ❤️ܓ✿ ❤️ܓ✿ ❤️ܓ✿ ❤️ܓ✿ ❤️ܓ✿ ❤️
قصد ما این است که نمیریم تا توبه کنیم، ولی توبه نمی کنیم تا اینکه می میریم.

«مولا امیرالمومنین علی(ع)»

[ پنج شنبه 23 دی 1395  ] [ 11:07 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

خوب و خوبتر

پیامبر صلى الله علیه و آله:
اَلْعَدْلُ حَسَنٌ و َلكِنْ فِى الاُمَراءِ اَحْسَنُ، وَ السَّخاءُ حَسَنٌ وَ لكِنْ فِى الاَغْنیاءِ اَحْسَنُ، اَلْوَرَعُ حَسَنٌ و َلكِنْ فِى الْعُلَماءِ اَحْسَنُ، اَلصَّبْرُ حَسَنٌ و َلكِنْ فِى الْفُقَراءِ اَحْسَنُ، اَلتَّوبَةُ حَسَنٌ وَلكِنْ فِى الشَّبابِ اَحْسَنُ، اَلْحَیاءُ حَسَنٌ وَ لكِنْ فِى النِّساءِ اَحْسَنُ؛

عدالت نیكو است اما از دولتمردان نیكوتر، سخاوت نیكو است اما از ثروتمندان نیكوتر؛ تقوا نیكو است اما از علما نیكوتر؛ صبر نیكو است اما از فقرا نیكوتر، توبه نیكو است اما از جوانان نیكوتر و حیا نیكو است اما از زنان نیكوتر.


نهج الفصاحه، ص578

[ پنج شنبه 23 دی 1395  ] [ 11:04 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

زیر هـــر گناه یک استغفار ثبت شده باشد

✿ امیرالمؤمنین (ع) :
خوشا به حالِ آنکس که در نامه عملش
زیر هـــر گناه
یک استغفار ثبت شده باشد

(بحار الانوار ج ۵ ص ۳۲۹)✿

[ پنج شنبه 23 دی 1395  ] [ 11:01 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

اهدنا الصراط المستقیم

[ پنج شنبه 23 دی 1395  ] [ 11:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

دیکته ی زندگیمان پر از غلط

ܓ✿ دیکته ی زندگیمان پر از غلط
ولی نگران نباش ..
خودش گفته قبل از نمره دادن
اگر پشیمان شوی
غلط هایت را یواشکی پاک میکنمܓ✿
_________________________

از حضرت صادق (ع) درباره آیه 8 سوره تحریم ( ( ای آنانکه ایمان آوردید توبه کنید به سوی خدا توبه نصوح ) ) حضرت در جواب فرمود : یعنی بنده از گناه توبه کند و دیگر به آن باز نگردد. اصول کافی جلد 4 صفحه 164

[ پنج شنبه 23 دی 1395  ] [ 10:58 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

خداوند ناظر بر اعمال است

مأیوس نباشید كه رحمت خدا واسع است. شما در حال امتحان هستید، خداى ناكرده كفران نعمت نكنید كه خداوند ناظر بر اعمال است و بنده‏ هاى خود را به طرق مختلف امتحان مى ‏كند.


آیت الله میرزا جواد تبریزی(رحمة الله علیه)

[ پنج شنبه 23 دی 1395  ] [ 10:57 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

خــــــــدایا فــــرصــت بـــــــده!

ܓ✿ عـــملم انـــــــدک ،گــناهم بسیــــــــ....ار است ܓ✿

 ܓ✿ خــــــــدایا فــــرصــت بـــــــده!ܓ✿

[ پنج شنبه 23 دی 1395  ] [ 10:55 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

خدایتان به آنچه در دلهای شماست داناتر است

 

رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِی نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَالِحِینَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِینَ غَفُورًا

خدایتان به آنچه در دلهای شماست داناتر است، اگر همانا در دل اندیشه صلاح دارید خدا هر که را با نیّت پاک به درگاه او تضرع و توبه کند البته خواهد بخشید.
۲۵ اسرا

[ پنج شنبه 23 دی 1395  ] [ 10:49 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

توبه کننده

[ پنج شنبه 23 دی 1395  ] [ 10:48 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]