دعای ابو حمزه ثمالی

برای دانلود کردن، روی آیکون كليك نموده.

و يا روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید,
 

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 سید حسن نصر الله 3,329 0:09:26
2 حاج ماشاءالله عابدی (قسمت اول) 8,998 0:38:23
3 حاج ماشاءالله عابدی (قسمت دوم) 10,992 0:46:35
4 حاج ماشاءالله عابدی (قسمت سوم) 10,116 0:43:09
5 میثم تمار (قسمت اول) 2,992 0:09:57
6 میثم تمار (قسمت دوم) 2,992 0:09:57
7 میثم تمار (قسمت سوم) 2,992 0:09:57
8 میثم تمار (قسمت چهارم) 2,992 0:09:57
9 میثم تمار (قسمت پنجم) 2,992 0:09:57
10 میثم تمار (قسمت ششم) 2,250 0:07:39
11 رفیعی - قسمت اول 6,465 0:36:45
12 رفیعی - قسمت دوم 6,215 0:35:21
13 حاج مهدی منصوری - قسمت اول 5,183 0:29:11
14 حاج مهدی منصوری - قسمت دوم 5,633 0:32:01
15 حاج مهدی سماواتی1 - قسمت اول 10,602 0:36:10
16 حاج مهدی سماواتی1 - قسمت دوم 9,398 0:32:03
17 حاج مهدی سماواتی1 - قسمت سوم 9,942 0:33:55
18 حاج مهدی سماواتی1 - قسمت چهارم 10,515 0:35:42
19 حاج مهدی سماواتی2 9,297 0:39:38
20 حاج مهدی سماواتی3 9,664 0:41:12
[ چهارشنبه 26 خرداد 1395  ] [ 5:58 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

دعای افتتاح

 برای دانلود کردن، روی آیکون كليك نموده.

و يا روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید,
 

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج سعید حدادیان 4,974 0:28:16
2 حاج منصور ارضی 10,793 1:01:23
3 حاج محمد رضا طاهری 8,674 0:49:19
4 حاج مهدی سماواتی 7,634 0:25:53
5 دعای افتتاح (محمد طاهری _ قسمت اول) 1,720 0:09:45
6 دعای افتتاح (محمد طاهری _ قسمت دوم) 2,719 0:18:38
7 دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت اول) 3,204 0:18:12
8 دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت دوم) 3,311 0:18:48
9 دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت اول) 3,703 0:21:02
10 دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت دوم) 3,823 0:21:43
11 دعای افتتاح   2,034 0:32:58
12 شیخ باقر مقدسی   920 0:14:52
[ چهارشنبه 26 خرداد 1395  ] [ 5:55 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

دعای جوشن صغير

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 شيخ باقر مقدسی 1,242 0:20:06
[ چهارشنبه 26 خرداد 1395  ] [ 5:51 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

دعای مجیر

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج سعید حدادیان 6,542 0:37:11
2 حاج مهدی منصوری 6,260 0:21:11
3 حاج منصور ارضی 2,564 0:41:37
4 حاج منصور ارضی (بخش اول) 3,601 0:20:27
5 حاج منصور ارضی (بخش دوم) 3,801 0:21:36
[ چهارشنبه 26 خرداد 1395  ] [ 5:42 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

دعای قرآن به سر گرفتن

دعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل ... (دعای قرآن به سر گرفتن) 

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج محمد رضا طاهری 6,391 0:18:10
2 حاج سعید حدادیان 7,480 0:21:16
[ چهارشنبه 26 خرداد 1395  ] [ 5:39 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

دعای جوشن کبیر

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 میثم مطیعی 20,502 1:27:27
2 مرشد لو 9,461 1:04:34
3 موسوی قهار 16,767 1:11:30
4 شیخ باقر مقدسی   1,876 0:30:25
5 محمدرضا طاهری 20,640 1:28:02
6 سید مهدی میرداماد 21,703 1:32:35
7 دعای جوشن کبیر1 (قسمت اول)   1,240 0:20:05
8 دعای جوشن کبیر1 (قسمت دوم)   1,242 0:20:07
9 دعای جوشن کبیر2 16,570 1:10:40
10 دعای جوشن کبیر3 17,351  
[ چهارشنبه 26 خرداد 1395  ] [ 5:38 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

دعای سحر

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 موسوی قهار 4,468 0:19:02
2 محمد اصفهانی 3,483 0:14:50
3 عباس صالحی (قسمت اول) 5,376 0:30:34
4 عباس صالحی (قسمت دوم) 5,440 0:30:55
5 دعای سحر   561 0:09:00
6 استاد فرهمند 2,706 0:11:32
[ چهارشنبه 26 خرداد 1395  ] [ 5:35 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

ادعیه هر روز و شب ماه مبارک رمضان

1 یا علی و یا عظیم ... 750 0:02:32
2 یا علی و یا عظیم (با صدای امیر رضا عرب) 2,720 0:02:54
3 اللهم ادخل علی اهل القبور السرور 794 0:02:41
4 اللهم هذا شهر رمضان 3,946 0:29:52
5 اللهم الرزقنی حج بیتک الحرام 293 0:02:11
[ چهارشنبه 26 خرداد 1395  ] [ 5:33 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

ادعیه وارده شده در زمان افطار

1 دعای ربنا (با صدای حامد زمانی) 877 0:02:43
2 دعای ربنا (با صدای سید علی موسوی) 1,108 0:03:31
3 اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت و علیک توکلت 115 0:00:18
4 بسم الله اللهم لک صمنا و علی رزقک افطرنا فتقبل منا... 105 0:00:16
5 یا واسع المغفره اغفر لی 70 0:00:10
[ چهارشنبه 26 خرداد 1395  ] [ 5:29 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

دعای مشلول

دعای مشلول موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای مشلول 1,263 0:20:27
[ چهارشنبه 26 خرداد 1395  ] [ 5:23 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

شرح ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان

شرح ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان
«از زبان آیت الله مجتهدی تهرانی»

 

ردیف

عنوان

اجرا

حجم
(KB)

1 شرح دعای روز اول - قسمت اول 689
شرح دعای روز اول - قسمت دوم 969
2 شرح دعای روز دوم - قسمت اول 997
شرح دعای روز دوم - قسمت دوم 937
3 شرح دعای روز سوم - قسمت اول 825
شرح دعای روز سوم - قسمت دوم 980
4 شرح دعای روز چهارم - قسمت اول 666
شرح دعای روز چهارم - قسمت دوم 804
5 شرح دعای روز پنجم - قسمت اول 800
شرح دعای روز پنجم - قسمت دوم 851
6 شرح دعای روز ششم - قسمت اول 973
شرح دعای روز ششم - قسمت دوم 955
7 شرح دعای روز هفتم - قسمت اول 747
شرح دعای روز هفتم - قسمت دوم 911
8 شرح دعای روز هشتم - قسمت اول 870
شرح دعای روز هشتم - قسمت دوم 881
9 شرح دعای روز نهم - قسمت اول 762
شرح دعای روز نهم - قسمت دوم 889
10 شرح دعای روز دهم - قسمت اول 1,137
شرح دعای روز دهم - قسمت دوم 1,299
11 شرح دعای روز یازدهم - قسمت اول 865
شرح دعای روز یازدهم - قسمت دوم 1,115
12 شرح دعای روز دوازدهم - قسمت اول 907
شرح دعای روز دوازدهم - قسمت دوم 1,156
13 شرح دعای روز سیزدهم - قسمت اول 983
شرح دعای روز سیزدهم - قسمت دوم 1,106
14 شرح دعای روز چهاردهم - قسمت اول 813
شرح دعای روز چهاردهم - قسمت دوم 1,168
15 شرح دعای روز پانزدهم - قسمت اول -- ---
شرح دعای روز پانزدهم - قسمت دوم -- ---
16 شرح دعای روز شانزدهم - قسمت اول 869
شرح دعای روز شازدهم - قسمت دوم 957
17 شرح دعای روز هفدهم - قسمت اول 1,214
شرح دعای روز هفدهم - قسمت دوم 1,423
18 شرح دعای روز هجدهم - قسمت اول 974
شرح دعای روز هجدهم - قسمت دوم 1,028
19 شرح دعای روز نوزدهم - قسمت اول 1,105
شرح دعای روز نوزدهم - قسمت دوم 1,124
20 شرح دعای روز بیستم - قسمت اول 901
شرح دعای روز بیستم - قسمت دوم 1,005
21 شرح دعای روز بیست و یکم - قسمت اول -- ---
شرح دعای روز بیست و یکم - قسمت دوم -- ---
22 شرح دعای روز بیست و دوم - قسمت اول 856
شرح دعای روز بیست و دوم - قسمت دوم 948
23 شرح دعای روز بیست و سوم - قسمت اول 757
شرح دعای روز بیست و سوم - قسمت دوم 908
24 شرح دعای روز بیست و چهارم - قسمت اول 869
شرح دعای روز بیست و چهارم - قسمت دوم 933
25 شرح دعای روز بیست و پنجم - قسمت اول 1,066
شرح دعای روز بیست و پنجم - قسمت دوم 840
26 شرح دعای روز بیست و ششم - قسمت اول 873
شرح دعای روز بیست و ششم - قسمت دوم 948
27 شرح دعای روز بیست و هفتم - قسمت اول 648
شرح دعای روز بیست و هفتم - قسمت دوم 802
28 شرح دعای روز بیست و هشتم - قسمت اول 1,003
شرح دعای روز بیست و هشتم - قسمت دوم 990
29 شرح دعای روز بیست و نهم - قسمت اول 1,038
شرح دعای روز بیست و نهم - قسمت دوم 1,005
30 شرح دعای روز سیم - قسمت اول 844
شرح دعای روز سیم - قسمت دوم 897

برای دانلود کردن دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید. 

[ چهارشنبه 26 خرداد 1395  ] [ 5:20 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان

 ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان

1 روز اول (تصویری+دانلود) دعای روز اول 589 0:01:40
2 دعای روز اول(هم خوانی) 114 0:01:14
3 روز دوم (تصویری+دانلود) دعای روز دوم 361 0:01:01
4 دعای روز دوم(هم خوانی) 116 0:00:57
5 روز سوم (تصویری+دانلود) دعای روز سوم 439 0:01:14
6 دعای روز سوم(هم خوانی) 98 0:00:47
7 روز چهارم (تصویری+دانلود) دعای روز چهارم 453 0:01:17
8 دعای روز چهارم(هم خوانی) 193 0:01:36
9 روز پنجم (تصویری+دانلود) دعای روز پنجم 419 0:01:11
10 دعای روز پنجم(هم خوانی) 109 0:00:53
11 روز ششم (تصویری+دانلود) دعای روز ششم 487 0:01:22
12 دعای روز ششم(هم خوانی) 91 0:00:44
13 روز هفتم (تصویری+دانلود) دعای روز هفتم 381 0:01:04
14 دعای روز هفتم(هم خوانی) 107 0:00:52
15 روز هشتم (تصویری+دانلود) دعای روز هشتم 327 0:00:55
16 دعای روز هشتم(هم خوانی) 93 0:00:45
17 روز نهم (تصویری+دانلود) دعای روز نهم 562 0:01:35
18 دعای روز نهم(هم خوانی) 134 0:01:06
19 روز دهم (تصویری+دانلود) دعای روز دهم 351 0:00:59
20 دعای روز دهم(هم خوانی) 102 0:00:49
21 روز یازدهم (تصویری+دانلود) دعای روز یازدهم 403 0:01:08
22 دعای روز یازدهم(هم خوانی) 147 0:01:13
23 روز دوازدهم (تصویری+دانلود) دعای روز دوازدهم 497 0:01:24
24 دعای روز دوازدهم(هم خوانی) 119 0:00:58
25 روز سیزدهم (تصویری+دانلود) دعای روز سیزدهم 414 0:01:10
26 دعای روز سیزدهم(هم خوانی) 118 0:00:58
27 روز چهاردهم (تصویری+دانلود) دعای روز چهاردهم 409 0:01:09
28 دعای روز چهاردهم(هم خوانی) 118 0:00:58
29 روز پانزدهم (تصویری+دانلود) دعای روز پانزدهم 321 0:00:54
30 دعای روز پانزدهم(هم خوانی) 154 0:01:16
31 روز شانزدهم (تصویری+دانلود) دعای روز شانزدهم 384 0:01:05
32 دعای روز شانزدهم(هم خوانی) 108 0:00:53
33 روز هفدهم (تصویری+دانلود) دعای روز هفدهم 461 0:01:18
34 دعای روز هفدهم(هم خوانی) 130 0:01:04
35 روز هجدهم (تصویری+دانلود) دعای روز هجدهم 409 0:01:09
36 دعای روز هجدهم(هم خوانی) 117 0:00:57
37 روز نوزدهم (تصویری+دانلود) دعای روز نوزدهم 373 0:01:03
38 دعای روز نوزدهم(هم خوانی) 112 0:00:55
39 روز بیستم (تصویری+دانلود) دعای روز بیستم 399 0:01:08
40 دعای روز بیستم(هم خوانی) 109 0:00:53
41 روز بیست و یکم(تصویری+دانلود) دعای روز بیست و یکم 406 0:01:09
42 دعای روز بیست و یکم(هم خوانی) 110 0:00:53
43 روز بیست و ذوم(تصویری+دانلود) دعای روز بیست و دوم 475 0:01:20
44 دعای روز بیست و دوم(هم خوانی) 147 0:01:13
45 روز بیست و سوم(تصویری+دانلود) دعای روز بیست و سوم 373 0:01:03
46 دعای روز بیست و سوم(هم خوانی) 123 0:01:00
47 روز بیست و چهارم (تصویری+دانلود) دعای روز بیست و چهارم 409 0:01:09
48 دعای روز بیست و چهارم(هم خوانی) 113 0:00:55
49 روز بیست و پنجم(تصویری+دانلود) دعای روز بیست و پنجم 371 0:01:03
50 دعای روز بیست و پنجم(هم خوانی) 96 0:00:46
51 روز بیست و ششم(تصویری+دانلود) دعای روز بیست و ششم 427 0:01:12
52 دعای روز بیست و ششم(هم خوانی) 87 0:00:42
53 روز بیست و هفتم(تصویری+دانلود) دعای روز بیست و هفتم 391 0:01:06
54 دعای روز بیست و هفتم(هم خوانی) 113 0:00:55
55 روز بیست و هشتم(تصویری+دانلود) دعای روز بیست و هشتم 409 0:01:09
56 دعای روز بیست و هشتم(هم خوانی) 102 0:00:50
57 روز بیست و نهم(تصویری+دانلود) دعای روز بیست و نهم 354 0:01:00
58 دعای روز بیست و نهم(هم خوانی) 103 0:00:50
59 روز سی ام(تصویری+دانلود) دعای روز سی ام 479 0:01:21
60 دعای روز سی ام(هم خوانی) 99 0:00:48

برای دانلود کردن دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید. 

[ چهارشنبه 26 خرداد 1395  ] [ 5:15 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

هر روز ترتیل یک جزء قرآن

 

فیلم های ترتیل 30 جزء قرآن
ردیف نام کلیپ

توضیحات

توضیحات دانلود پخش

حجم
(KB)

1 جزء 1
پخش از شبکه سحر
با صدای استاد شهریار پرهیزگار
قسمت اول دانلود 19,651
قسمت دوم دانلود 19,084
قسمت سوم دانلود 18,743
2

جزء 2

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 22,760
قسمت دوم دانلود 24,045
قسمت سوم دانلود 23,868
3

جزء 3

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 23,281
قسمت دوم دانلود 23,872
قسمت سوم دانلود 22,574
4

جزء 4

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 24,217
قسمت دوم دانلود 24,839
قسمت سوم دانلود 23,885
5

جزء 5

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 22,103
قسمت دوم دانلود 21,431
قسمت سوم دانلود 20,713
6

جزء 6

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 23,209
قسمت دوم دانلود 23,381
قسمت سوم دانلود 23,694
7

جزء 7

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 22,481
قسمت دوم دانلود 23,054
قسمت سوم دانلود 22,302
8

جزء 8

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 22,901
قسمت دوم دانلود 23,031
قسمت سوم دانلود 23,093
9

جزء 9

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 22,489
قسمت دوم دانلود 22,598
قسمت سوم دانلود 21,738
10

جزء 10

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 21,657
قسمت دوم دانلود 23,049
قسمت سوم دانلود 21,175
11

جزء 11

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 23,995
قسمت دوم دانلود 22,986
قسمت سوم دانلود 23,412
12

جزء 12

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 24,935
قسمت دوم دانلود 25,820
قسمت سوم دانلود 22,985
13

جزء 13

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 21,403
قسمت دوم دانلود 19,314
قسمت سوم دانلود 18,595
14

جزء 14

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 20,959
قسمت دوم دانلود 22,216
قسمت سوم دانلود 21,419
15

جزء 15

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 23,691
قسمت دوم دانلود 23,993
قسمت سوم دانلود 23,387
16

جزء 16

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 21,233
قسمت دوم دانلود 22,849
قسمت سوم دانلود 22,075
17

جزء 17

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 21,434
قسمت دوم دانلود 22,226
قسمت سوم دانلود 22,082
18

جزء 18

در حرم امام رضا (ع)

قسمت اول دانلود 22,292
قسمت دوم دانلود 21,819
قسمت سوم دانلود 23,165
19

جزء 19

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 22,563
قسمت دوم دانلود 22,601
قسمت سوم دانلود 22,623
20

جزء 20

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 22,983
قسمت دوم دانلود 23,014
قسمت سوم دانلود 23,401
21

جزء 21

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 23,317
قسمت دوم دانلود 22,422
قسمت سوم دانلود 24,292
22

جزء 22

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 22,671
قسمت دوم دانلود 22,910
قسمت سوم دانلود 23,051
23

جزء 23

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 23,868
قسمت دوم دانلود 23,837
قسمت سوم دانلود 23,904
24

جزء 24

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 21,684
قسمت دوم دانلود 21,618
قسمت سوم دانلود 23,035
25

جزء 25

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 24,546
قسمت دوم دانلود 24,656
قسمت سوم دانلود 24,543
26

جزء 26

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 23,894
قسمت دوم دانلود 23,993
قسمت سوم دانلود 23,885
27

جزء 27

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 22,798
قسمت دوم دانلود 23,993
قسمت سوم دانلود 23,885
28

جزء 28

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 24,270
قسمت دوم دانلود 24,047
قسمت سوم دانلود 27,427
29

جزء 29

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 23,904
قسمت دوم دانلود 23,727
قسمت سوم دانلود 27,484
30

جزء 30

در حرم حضرت معصومه (س)

قسمت اول دانلود 20,431
قسمت دوم دانلود 20,406
قسمت سوم دانلود 22,100

 

برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

[ چهارشنبه 26 خرداد 1395  ] [ 5:11 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

بخش ویژه تصویری

 

برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1 حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی - تعقیبات نماز
(جدید)
mp4 ----
2 مومن باید 3 خصلت داشه باشد - آیت الله مجتهدی (ره)
(جدید)
mp4 ----
3 کدام نماز قبول است mp4 ----
4 در محضر خوبان | آیت الله مجتهدی تهرانی و تسبیح خدا mp4 ----
5 تاثیر لقمه حلال wmv 12,232
3gp 10,716
6 عالم بی عمل wmv 1,109
3gp 1,152
7 عالم بی عمل 2 wmv 359
3gp 365
8 ادای امانت wmv 484
3gp 480
9 آماده سفر باش wmv 1,291
3gp 1,327
10 انیس ما در قبر wmv 1,361
3gp 1,418
11 آرزوی ماندن wmv 421
3gp 415
12 آیت الله خوانساری wmv 791
3gp 811
13 از مردم چیزی نخواه wmv 459
3gp 465
14 چگون غنی شویم wmv 847
3gp 865
15 چراغ قرمز های دین wmv 1,131
3gp 1,181
16 دست های خالی wmv 571
3gp 570
17 عیب جویی wmv 1,238
3gp 1,272
18 عین الدوله wmv 1,188
3gp 1,233
19 اجابت دعا wmv 1,005
3gp 1,046
20 علت عدم استجابت دعا wmv 1,558
3gp 1,628
21 علم در چیست wmv 967
3gp 996
22 استغفار wmv 2,748
3gp 2,932
23 اعتدال در دوستی wmv 1,410
3gp 1,465
24 عزت در چیست wmv 365
3gp 369
25 فکر به گذشته wmv 1,356
3gp 1,408
26 گریه بر اهل بیت wmv 882
3gp 891
27 هر کس گرفتاری دارد بشنود wmv 2,492
3gp 2,618
28 حسینی شدن wmv 463
3gp 456
29 کتمان سر wmv 1,313
3gp 1,359
30 خطاب به ساس ها wmv 432
3gp 439
31 خوف از خدا wmv 1,777
3gp 1,848
32 خوف و رجا wmv 848
3gp 878
33 مرض خطرناک قلب wmv 754
3gp 763
34 مسئول غیر عادل wmv 936
3gp 962
35 منت گذاشتن wmv 424
3gp 423
36 مدارا با مردم wmv 1,441
3gp 1,497
37 مجتهدی 1 wmv 2,627
3gp 2,815
38 مجتهدی 2 wmv 2,564
3gp 2,640
39 پدر و مادر wmv 1,289
3gp 1,335
40 پدر و مادر 2 wmv 514
3gp 515
41 پولدار بی نفع wmv 871
3gp 888
42 رفع خستگی روح wmv 91
3gp 84
43 راحتی در دنیا wmv 791
3gp 803
44 رجاء حمق wmv 1,167
3gp 1,201
45 روضه امام مجتبی wmv 2,139
3gp 2,217
46 صبر wmv 1,428
3gp 1,473
47 صبر در سختی ها wmv 518
3gp 524
48 شیوه مومن wmv 1,511
3gp 1,570
49 شکر پروردگار wmv 500
3gp 500
50 تقوا چیست wmv 977
3gp 1,007
51 تواضع wmv 744
3gp 760
52 تزیین آخرت wmv 1,943
3gp 2,036
53 وفا به عهد wmv 947
3gp 983
54 وفا به عهد خدا wmv 338
3gp 338
55 وقف سینما wmv 397
3gp 401
56 واجبات مهمتر است wmv 1,344
3gp 1,373
57 زبان wmv 1,321
3gp 1,321
58 زینت عالم wmv 1,732
3gp 1,810
59 زینت فقیر wmv 832
3gp 849
60 زینت پولدار wmv 2,468
3gp 2,582
61 زود توبه کن wmv 682
3gp  

برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 

[ چهارشنبه 26 خرداد 1395  ] [ 5:01 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

بخش ویژه تصویری

http://www.aviny.com/clip/mazhabi/tartil-ramezan.jpg

هر روز ترتیل یک جزء قرآن (جدید)

http://www.aviny.com/Voice/ramazan/images/2a-ruzane.jpg

ادعیه روز های ماه مبارک رمضان (فیلم)

http://roshangari.ir/jMediaDirect/videos/pics/small/44mrdhi5dgkoij1hugrdh9kq1n76bwp0.jpg

کلیپ های ماه مبارک رمضان

مستند رویت هلال

کلیپ های شهادت حضرت علی (ع)


 

قرائت تصویری قرآن

کلاس های اخلاق آیت الله مجتهدی

تقلید مطهرات نجاسات تطهیر لباس تطهیر بدن تطهیر اشیاء وضو شستن صورت شستن دست ها مسح شرایط وضو وضوی ارتماسی جبیره مبطلات وضو غسل ترتیبی شستن سر شستن بدن غسل ارتماسی شکیات غسل احکام محتضر احکام میت تیمم مسائل تیمم

نور الاحکام
(رساله توضیح المسایل)

تفسیر قرآن
(تفسیر تسنیم)

[ سه شنبه 25 خرداد 1395  ] [ 3:11 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

فلسفه و حكمت روزه

 

روزه از نظر بهداشت جسم و سلامت‏بدن و ابعاد ديگر داراى فوايد فراوانى است، روزه در سلامت معده و پاكسازى آن از انواع غذاها كه موجب انواع بيمارى‏هاست اثرات فوق العاده‏اى دارد.

مركز بيماريها معده است

پيامبر خدا فرمود: «المعدة بيت كل داء، و الحمئة راس كل دواء» (1)

معده مركز و خانه هر دردى است، و پرهيز و اجتناب (از غذاهاى نامناسب و زياد خورى) اساس و راس هرداروى شفابخش است.

پيامبر(ص) سه باب از علوم بروى ما گشود

پيامبر عظيم الشان اسلام در يك بيانيه كوتاه، اثرات و فوائد سه چيز را به اين شرح بيان مى‏فرمايد:

«اغزوا تغنموا، و صوموا تصحوا، و سافروا تستغنوا»

اول، جنگ و جهاد كنيد تا مستغنى شويد، كه غنائم جنگى باعث استغنا مى‏باشد، دوم، روزه بگيريد تا صحت و سلامتى خويش را تضمين كنيد، سوم، سفر كنيد تا مالدار شويد، زيرا مسافرت و حمل كالاى تجارتى از


ادامه مطلب


[ سه شنبه 25 خرداد 1395  ] [ 3:10 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

آداب افطار كردن

ماه رمضان

به تاخیر نیانداختن افطار 

 

- قال رسول الله‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله: لا یَزالُ النّاسُ بِخَیرٍ ما عَجَّلُوا الفِطرَ (1) ؛

مردم، تا وقتى كه زود افطار مى‏كنند، در نیكى‏اند.    

- قال رسول الله‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله: عَجِّلُوا الإِفطارَ و أخِّرُوا السَّحورَ .(2) ؛

 افطارى را زود بخورید و سحرى را به تأخیر اندازید.     

- قال رسول الله صلى‏الله‏علیه‏و‏آله: مِن فِقهِ الرَّجُلِ فی دینِهِ تَعجیلُ فِطرِهِ و تَأخیرُ سَحورِهِ(3) ؛

از دین‏ شناسى مرد(فرد)، زود افطارى خوردن و تأخیر در سحرى خوردن است.  

 

اول نماز، بعد افطار

 

تهذیب الأحكام عن زرارة و فضیل عن الإمام الباقر علیه‏السلام: «فی رَمَضانَ تُصَلّی ثُمَّ تُفطِرُ ، إلاّ أن تَكونَ مَعَ قَومٍ یَنتَظِرونَ الإِفطارَ، فَإِن كُنتَ مَعَهُم فَلا تُخالِف عَلَیهِم و أفطِر ثُمَّ صَلِّ، و إلاّ فَابدَأ بِالصَّلاةِ.»    

قُلتُ: ولِمَ ذلِكَ؟ قالَ: «لِأَنَّهُ قَد حَضَرَكَ فَرضانِ: الإِفطارُ وَالصَّلاةُ، فَابدَأ بِأَفضَلِهِما، و أفضَلُهُمَا الصَّلاةُ.»   

ثُمَّ قالَ: «تُصَلّی و أنتَ صائِمٌ فَتُكتَبُ صَلاتُكَ تِلكَ فَتُختَمُ بِالصَّومِ، أحَبُّ إلَیَّ.»(4)   

از امام باقر علیه‏السلام روایت شده است: «در (ماه) رمضان نماز مى‏خوانى و سپس افطار مى‏كنى، مگر آن كه با گروهى باشى كه منتظر افطارند. اگر با آنان بودى، بر خلاف آنان عمل نكن؛ افطار كن و سپس نماز


ادامه مطلب


[ سه شنبه 25 خرداد 1395  ] [ 3:08 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

شرایط روزه حقیقیروزه فقط امساک از اکل و شرب نیست، بلکه شرائطی دیگر هم همراه آن است، تعهد و مسؤولیتهای انسان در برابر روزه، این فریضه الهی زیاد است.
 

روزه چهار گروه مقبول نیست


حضرت صادق ( علیه‏السلام) فرمود: لا صیام لمن عصی الامام، و لا صیام لعبد آبق حتی یرجع، و لا صیام لامراة ناشزة حتی تتوب، و لا صیام لولد عاق حتی یبر، (1) روزه نیست‏برای کسی که امام و پیشوای خود را نافرمانی کند و از او اطاعت ننماید، و صحیح نیست روزه عبد فراری، تا مراجعت کند و به خدمت ‏باز نگردد، و روزه زن ناشزه درست نمی‏باشد تا توبه کند و در اختیار همسرش قرار گیرد و همچنین روزه فرزند عاق شده پدر و مادر تا خوب نشود و اصلاح نگردد، مورد قبول


ادامه مطلب


[ سه شنبه 25 خرداد 1395  ] [ 3:07 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

آداب روزه داران

روزه فقط امساک از اکل و شرب نیست، بلکه شرائطی دیگر هم همراه آن است، تعهد و مسؤولیتهای انسان در برابر روزه، این فریضه الهی زیاد است.
روزه چهار گروه مقبول نیست

حضرت صادق ( علیه‏السلام) فرمود: لا صیام لمن عصی الامام، و لا صیام لعبد آبق حتی یرجع، و لا صیام لامراة ناشزة حتی تتوب، و لا صیام لولد عاق حتی یبر، (1) روزه نیست‏برای کسی که امام و پیشوای خود را نافرمانی کند و از او اطاعت ننماید، و صحیح نیست روزه عبد فراری، تا مراجعت کند و به خدمت‏باز نگردد، و روزه زن ناشزه درست نمی‏باشد تا توبه کند و در اختیار همسرش قرار گیرد و همچنین روزه فرزند عاق شده پدر و مادر تا خوب نشود و اصلاح نگردد، مورد قبول قرار نمی‏گیرد، و روزه به حساب نمی‏آید، بلی یکی از ابعاد سیاسی این حدیث‏شریف، اطاعت و فرمانبری پیروان و رهروان مسلمان از راهبر و پیشوای مذهبی است. که امروز این واقعیت در حق رهبر کبیر انقلاب که این کشتی عظیم انقلاب را ناخدا است، و با امواج خروشان و سهمگین دریای پهناور گیتی در نبرد است. تحقق پیدا کرده است. که بر ما تمامی اقشار ملت از روحانی و کارمند و کشاورز و کارگر و دیگر طبقات مردم واجب و فرض است که گوش به فرمان این رهبر بزرگ که خداوند بر ما منت نهاده باشیم، و از رهنمودهای پیامبر گونه‏اش اطاعت نمائیم و از هر گونه انتقاد غیر صحیح و اعتراضات نابجا که باعث تضعیف انقلاب و مقام رهبری است. بپرهیزیم، و پر واضح است، که مخالفت‏با مقام رهبری و ولایت فقیه، مخالفت صریح با


ادامه مطلب


[ سه شنبه 25 خرداد 1395  ] [ 3:05 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

من، روزه‌دار عاشقی‌ام

با یاد خدای قدر

صدای قدم‌های ماهِ خوبی‌ها، دل ِ خاکی‌ام را آگاه ساخته است که لحظه‌ی وداع نزدیک است.

لحظه‌ی وداع با ماه مهدی، با شعبان، و من در آخرین ثانیه این ماه به مناجات شعبانیه نشسته‌ام "و اسمَع دُعائی اِذا دَعَوتُک1

 پس از آن "و اسمَع نِدائی اِذا دَعَوتُک2من. "ذلک العشقِ" من، "لاریب فیه"، ای خدای عاشقی‌ام . من در آغوش مُهر دلدادگی‌ام. و باران روزه‌داری‌ام "انتَ ربُّ العظیم3

***

 

***

صبح دلدادگی‌ام را با آهنگ دل نواز "الّلهم اِنی اَسئَلُک مِن بَهائِک4مأمن من تو هستی ای خدای دیدگانم و من، زیر چتر پروردگاریت، از باران غم، که در این زندان، بر سر و رویم می‌بارد ایمن شوم . من، روزه‌دار عاشقی‌ام. تشنه‌ی دیدار توأم. نگاهم کن تا سیراب شوم. نگاهم را پذیرا باش که هر چه سفیر تو، قرآن را می‌نگرم سیر نمی‌شوم.

***

 

عطر آش نذری همسایه و صدای ربّنای استاد، تمنای دلم را آشکارتر ساخته است تا من عاشقانه‌تر به ختم شمیم عاشقی‌ام بپردازم و آل عمراندلم را در عدد سی فریاد کنم. "ربّنا لا تُزِغ قُلوبَنا بَعدَ اِذ هَدَیتَنا و هَب لَنا مِن لَدُنکَ رَحمَة اِنَّکَ انتَ الوهّاب5

***

 

 ای خدای آسمانیِ دلِ خاکی‌ام "رُدَّ کُلَّ غَریب6

منی که دَم عاشقی‌ات، گِل وجودم را بیدار ساخت، با نسیم نوازشت دوباره بیدارم ساز؛

ای کسی که "عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیر"ی .

 بار الها، ببخشا که من ِ خاکی، آلوده‌ی دنیا گشته‌ام.

ای خدای شَهر ِ رمضان که "اَنزَلتَ فیه" کتاب جاویدان را، "اِغفرلی تِلکَ الُذنوب العِظام" راکه کسی جز معبود دلم نمی‌بخشاید "یا علّام" .

فرشتگان بارگاهت در این قدر آسمانی، زمین را به قدر آورده‌اند تا قدر دلتنگی‌ام را به مهدی‌ات بگویند و مهدی بداند که من، من ِ منتظِر، از انتظار خسته نمی‌شوم تا بیاید ... العَجَل العَجَل العَجَلَ7

و من ضجّه می‌زنم "یا مُفیَّ العَهد8

من ِ بارانی با آمدنش عافیت می‌یابم، بگو بیاید. "اِنّا اَنزَلناه ُ فی لَیلَة القدر" قرآن در حضور ستارگان آسمانی می‌درخشد و من، دلم برای حضور مهدی می‌تپد.

 "و ما اَدراک ما لَیلَةُ القدر" و کسی انتظارم را درک نمی‌کند "لَیلَةُ القدرِ خیرٌ مِن اَلفِ شَهر" هزار ماه کم است بگو هزار سال "تَنَزَّلُ الملئِکةُ و الرّوح"، تا درد انتظارِ مرا، به سویت آورند؟

من منتظرم! بگو بیاید.

"سلامٌ هیَ حتّی مَطلَع الفَجر" تا وقتی تو بیایی همه شب، شب ِ قدر من است و من تا صبح می‌گریم، تا صبح ناله می‌کنم، تا صبح می‌خوانمسرود ِ زندگی بخش را: "اللّهم کُن لِوَلیّک َالحجَّةِ ابنِ الحَسَن". روزه‌دار، سالگرد عاشقیت، سالگرد روزه‌داریت مبارک باد!!!

روزه‌دار، سالگرد عاشقیت، سالگرد روزه‌داریت مبارک باد!!!

"یاس خاکی"

1- مناجات شعبانیه- مفاتیح الجنان

2- مناجات شعبانیه- مفاتیح الجنان

3- فرازی از دعای "یا علی یا عظیم" ا زدعاهای ماه رمضان

4- دعای سحر- مفاتیح الجنان

5- سوره آل عمران، آیه 8

6- فرازی از دعای "اللهم ادخل علی اهل القبور السرور" از دعاهای ماه رمضان

7- دعای عهد - مفاتیح الجنان

8- دعای جوشن كبیر- مفاتیح الجنان

[ سه شنبه 25 خرداد 1395  ] [ 3:04 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]