ذکر رجبعلی خیاط برای خلاصی از نگاه به نامحرم

رجبعلی خیاط

ذکر رجبعلی خیاط برای خلاصی از نگاه به نامحرم

جناب شیخ رجبعلی خیاط ذکری را بعد از دیدن نامحرم موثر و کارساز می دانستند.

جناب شیخ رجبعلی خیاط ذکر « یا خَیرَحَبیبٍ و مَحبوبٍ صَلِّ عَلی مُحمّدٍ و آلِه » را بعد از دیدن نامحرم موثر و کارساز می دانستند و بارها این ذکر را به اطرافیان توصیه می کردند تا از وسوسه شیطان در امان باشند، می گفتند:
«چشمت به نامحرم می افتد، اگر خوشت نیاید که مریضی! پس اگر خوشت آمد فورا چشمت را ببند و سرت را پایین بینداز و بگو: یا خیر حبیب... ؛ یعنی خدایا من تو را می خواهم، اینها چیه، این ها دوست داشتنی نیستند ، هر چه نپاید، دلبستگی نشاید...»


منبع : جهان نیوز

 [ شنبه 2 تیر 1397  ] [ 12:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

تذکر اخلاقی از مرحوم رجبعلی خیاط (+پوستر)

شیخ رجبعلی خیاط

سعی کنید صفات خدایی در شما زنده شود؛ خداوند کریم است، شما هم کریم باشید. رحیم است، رحیم باشید. ستاّر است، ستار باشید... 

 [ چهارشنبه 22 فروردین 1397  ] [ 8:00 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

تذکر اخلاقی از مرحوم رجبعلی خیاط (+پوستر)

شیخ رجبعلی خیاط

اگر انسان علاقه ای به غیر خدا نداشته باشد، نفس و شیطان زورشان به او نمی رسد. 

 [ دوشنبه 20 فروردین 1397  ] [ 4:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

تذکر اخلاقی از مرحوم رجبعلی خیاط (+پوستر)

شیخ رجبعلی خیاط

هرکاری می کنید نگویید: "من کردم"، بگویید: «لطف خداست». همه را از خدا بدانید. [ یک شنبه 19 فروردین 1397  ] [ 10:00 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

تذکر اخلاقی از مرحوم رجبعلی خیاط (+پوستر)

شیخ رجبعلی خیاط

کار را فقط برای رضای خدا انجام دهید، نه برای ثواب یا ترس از جهنّم. 

 [ جمعه 17 فروردین 1397  ] [ 6:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

تذکر اخلاقی از مرحوم رجبعلی خیاط (+پوستر)

شیخ رجبعلی خیاط

تو برای خدا باش، خدا و همه ملائکه اش برای تو خواهند بود.

«مَن کانَ لله، کان الله لَه» 

 [ پنج شنبه 16 فروردین 1397  ] [ 12:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

تذکر اخلاقی از مرحوم رجبعلی خیاط (+پوستر)

شیخ رجبعلی خیاط

اگر به قدر ترسیدن از یک عقرب، از عِقاب خدا بترسیم، عالَم اصلاح می شود.

 [ سه شنبه 14 فروردین 1397  ] [ 6:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

تذکر اخلاقی از مرحوم رجبعلی خیاط (+پوستر)

شیخ رجبعلی خیاط

دل جای خداست صاحب این خانه خداست. آن را اجاره ندهید.

 [ دوشنبه 13 فروردین 1397  ] [ 12:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

تذکر اخلاقی از مرحوم رجبعلی خیاط (+پوستر)

شیخ رجبعلی خیاط

هرکاری می کنید نگویید: "من کردم"، بگویید: «لطف خداست». همه را از خدا بدانید. 

 [ دوشنبه 6 فروردین 1397  ] [ 12:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

تذکر اخلاقی از مرحوم رجبعلی خیاط (+پوستر)

شیخ رجبعلی خیاط

کار را فقط برای رضای خدا انجام دهید، نه برای ثواب یا ترس از جهنّم. 

  [ یک شنبه 5 فروردین 1397  ] [ 6:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

تذکر اخلاقی از مرحوم رجبعلی خیاط (+پوستر)

شیخ رجبعلی خیاط

تو برای خدا باش، خدا و همه ملائکه اش برای تو خواهند بود. «مَن کانَ لله، کان الله لَه» [ شنبه 4 فروردین 1397  ] [ 8:00 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

تذکر اخلاقی از مرحوم رجبعلی خیاط (+پوستر)

شیخ رجبعلی خیاط

اگر به قدر ترسیدن از یک عقرب، از عِقاب خدا بترسیم، عالَم اصلاح می شود.[ پنج شنبه 2 فروردین 1397  ] [ 4:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

تذکر اخلاقی از مرحوم رجبعلی خیاط (+پوستر)

شیخ رجبعلی خیاط

دل جای خداست صاحب این خانه خداست. آن را اجاره ندهید. 

 [ یک شنبه 27 اسفند 1396  ] [ 8:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

تذکر اخلاقی از مرحوم رجبعلی خیاط (+پوستر)

شیخ رجبعلی خیاط

نفس امّاره را مهار کنید و با آن مخالفت کنید.[ شنبه 26 اسفند 1396  ] [ 10:00 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

تذکر اخلاقی از مرحوم رجبعلی خیاط (+پوستر)

شیخ رجبعلی خیاط

اگر کسی برای خدا کار کند، چشم دلش باز می شود. 

 [ جمعه 25 اسفند 1396  ] [ 12:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

ذکر رجبعلی خیاط برای خلاصی از نگاه به نامحرم

ذکر رجبعلی خیاط برای خلاصی از نگاه به نامحرم

جناب شیخ رجبعلی خیاط ذکری را بعد از دیدن نامحرم موثر و کارساز می دانستند.

رجبعلی خیاط

جناب شیخ رجبعلی خیاط ذکر « یا خَیرَحَبیبٍ و مَحبوبٍ صَلِّ عَلی مُحمّدٍ و آلِه » را بعد از دیدن نامحرم موثر و کارساز می دانستند و بارها این ذکر را به اطرافیان توصیه می کردند تا از وسوسه شیطان در امان باشند، می گفتند:
«چشمت به نامحرم می افتد، اگر خوشت نیاید که مریضی! پس اگر خوشت آمد فورا چشمت را ببند و سرت را پایین بینداز و بگو: یا خیر حبیب... ؛ یعنی خدایا من تو را می خواهم، اینها چیه، این ها دوست داشتنی نیستند ، هر چه نپاید، دلبستگی نشاید...»


منبع : جهان نیوز[ پنج شنبه 23 آذر 1396  ] [ 4:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

یا خَیرَ حَبیبٍ و مَحبـوبْ

عکس و تصویر 💠 شیخ رجبعلی خیاط: چشمت به نامحرم می افتد، اگر خوشت نیاید که مریضی اما ...

💠 شیخ رجبعلی خیاط:

چشمت به نامحرم می افتد،
اگر خوشت نیاید که مریضی
اما اگر خوشت آمد،
فوراً چشمت را ببند
و سـرت را پایین بینداز و بگو:
"یا خَیرَ حَبیبٍ و مَحبـوبْ"[ جمعه 3 شهریور 1396  ] [ 6:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

چشمت به نامحرم می افتد

عکس و تصویر 💠 شیخ رجبعلی خیاط: چشمت به نامحرم می افتد، اگر خوشت نیاید که مریضی اما ...

شیخ رجبعلی خیاط:

چشمت به نامحرم می افتد، اگر خوشت نیاید که مریضی اما اگر خوشت آمد، فوراً چشمت را ببند و سـرت را پایین بینداز و بگو:

"یا خَیرَ حَبیبٍ و مَحبـوبْ"[ جمعه 3 شهریور 1396  ] [ 8:00 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

ده تذکر اخلاقی از مرحوم رجبعلی خیاط رحمه الله

ده تذکر اخلاقی از مرحوم رجبعلی خیاط رحمه الله

انسان به جایی می رسد که عالم تحت فرمان او می شود.

  1. اگر به قدر ترسیدن از یک عقرب، از عِقاب خدا بترسیم، عالَم اصلاح می شود. 

  2. تو برای خدا باش، خدا و همه ملائکه اش برای تو خواهند بود. «مَن کانَ لله، کان الله لَه» 

  3. سعی کنید صفات خدایی در شما زنده شود؛ خداوند کریم است، شما هم کریم باشید. رحیم است، رحیم باشید. ستاّر است، ستار باشید... 

  4. دل جای خداست، صاحب این خانه خداست. آن را اجاره ندهید. 

  5. کار را فقط برای رضای خدا انجام دهید، نه برای ثواب یا ترس از جهنّم. 

  6. اگر انسان علاقه ای به غیر خدا نداشته باشد، نفس و شیطان زورشان به او نمی رسد. 

  7. اگر کسی برای خدا کار کند، چشم دلش باز می شود. 

  8. اگر مواظب دلتان باشید و غیر خدا را در آن راه ندهید، آنچه را دیگران نمی بینند شما می بینید. و آنچه دیگران نمی شنوند، شما می شنوید. 

  9. هرکاری می کنید نگویید: "من کردم"، بگویید: «لطف خداست». همه را از خدا بدانید. 

  10. نفس امّاره را مهار کنید و با آن مخالفت کنید. 

منبع: سایت با حجاب[ شنبه 30 اردیبهشت 1396  ] [ 3:30 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

قدر‍ لحظہ، لحظہ زندگے رو مےدونے؟!

Image result for ‫رجبعلی خیاط‬‎

قدر‍ لحظہ، لحظہ زندگے رو مےدونے؟!

یڪے از دوستان شیخ رجبعلے خیاط رضوان الله علیہ نقل مےڪند:

روزے خدمت ایشان بودم، فرمود:
جوانے را در برزخ دیدم ڪہ مےگفت: نمےدانید اینجا چہ خبر است!
هنگامے ڪہ اینجا بیایید خواهید فهمید، هر نفسے ڪہ بہ غیر یاد خدا ڪشیده اید، بہ زیان شما تمام شده است!

📔ڪیمیاے محبت[ جمعه 4 فروردین 1396  ] [ 5:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]