65

دستور العملی از مرحوم آیت الله شیخ حسن صافی اصفهانی

جناب استاد دکتر مرتضی آقا تهرانی نقل نموده‌اند: حضرت آیت الله شیخ حسن صافی اصفهانی Sذکر صلوات را چنین توصیه فرموده‌اند:

«روزانه تعداد 110 صلوات به صورت: اللهّم صَلِّ عَلی محمّد و آلِ محمّد وَ عَجِّل فرجهُم وَ فَرَجَنا بِهِم بفرستد.

از این رو بسیار به جاست که روزانه 110 صلوات به همین صورت به وجود مقدّس حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، هدیه و تقدیم شود بدان امید که راهی به سوی وصال آن حضرت خدا روی ما بگشاید و ما را به ولایت و ملاقات خاص (ملاقات همراه معرفت) حضرتش توفیق بخشد.

__________________________________________

برگرفته شده از کتاب دستورالعمل تشّرف تألیف استاد موسوی مطلق