خلاصه راه و روش بیدار شدن برای نماز شب

1. خواندن آیه آخر سوره کهف در هنگام خوابیدن.
2. خواندن دعای بیداری که در صفحه قبل آمده است.
3. کم خوردن شام.
4. زود خوابیدن.
5. خوردن غذاهای حلال و خمس و زکات داده شده.
6. اجتناب از غذاهای حرام و شبهه ناک.
7. عزم و اراده آهنین و تصمیم جدی برای بیدار شدن جهت نماز شب.
8. اهمیت قائل شدن برای نماز شب.
9. استفاده از ساعت زنگ دار.
[76]
کلیه حقوق مربوط به مرکز تحقیقات کامپیوتری نور میباشد
صفحه: 43
10 . سفارش به دیگران که او را بلند کنند.
11 . در جای گرم و نرم نخوابیدن.
12 . ترک کردن گناه.
13 . توفیق نماز شب خواستن از خداوند.
14 . با وضو خوابیدن.
15 . ترک نکردن دعای کمیل در شب های جمعه.
16 . موقع خواب، ذکر یونسیه را زیاد خواندن.
17 . از حقد و حسد و کینه و غل و غش پرهیز کردن.
18 . خواندن دعاهای صحیفه سجادیه.
19. خواندن 70 بار استغفار و یک بار ذکر

سبحان اللهّ العظیم، سبحان اللهّ و بحمده در عصرها. 

20 . خواندن زیاد مناجات خمس عشر.

[ دوشنبه 29 تیر 1394  ] [ 4:32 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]