برنامه های علامه حسن زاده آملی( حفظه الله)

دائما طاهر باش و به حال خویش ناظر باش
عیوب دیگران را ساتر باش، با همه مهر بان باش
و از همه گریزان باش یعنی با همه باش و بی همه باش
خدا شناس باش در هر لباس باش
آزاده باش و دلداده باش
فرزانه باش و جانباخته باش
با همه باش و بی همه باش، آشنای همه باش
بیگانه باش، حاضر و شاهد باش و ناظر و غائب باش
در جمع همه باش و با احدی مباش
دلسوز خلق خدا باش در عین حال از آنان ترس داشته باشگزیده ای از کتاب نامه ها و برنامه های علامه حسن زاده آملی( حفظه الله)

[ پنج شنبه 21 آبان 1394  ] [ 11:19 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]