ياران مهدى عليه السلام بيشتر كجا هستند؟

جالب اينكه در روايات بسيارى آمده كه مستجات ياران امام مهدى (عج) از مشرق زمين بپا مى خيزند،
رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم فرمود:

هنگام ظهور پرچمهاى سياه از طرف مشرق نمودار شود، پس با وى (امام قائم(عج بيعت كنيد كه او خليفه خدا مهدى(عج) است .

و نيز فرمود: جمعى از مردم از طرف مشرق خروج كنند و مقدمات حكومت مهدى (عج) را فراهم سازند.

 

اميرمؤ منان عليه السلام فرمود:

آفرين بر طالقان كه خداوند در آن گنجهائى نهاده كه از طلا و نقره نيست بلكه مردان مؤمنى هستند كه بطور شايسته خدا را شناخته اند و در آخرالزمان، ياوران حضرت مهدى(عج) خواهند بود.

 

رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و سلم فرمود:

هنگامى كه پرچمهاى سياه را از جانب خراسان ديديد، به طرف آن برويد هر چند با دست و سينه روى برف باشد، چرا كه خليفه خدا مهدى(عج) در ميان آنها است .

و در روايت ديگر فرمود:

بزودى اهل بيت من دچار گرفتاريها و آوارگيها خواهند شد، تا اينكه جمعى با پرچمهاى سياه از طرف مشرق بيايند... تا اينكه امر به يكى از افراد اهل بيت من، امام قائم(عج) سپرده شود، كه او سراسر زمين را بعد از آنكه پر از ظلم و جور شده باشد پر از عدل و داد كند، «فمن ادرك منكم فلياتها و لو حبوا على الثلج»؛ هر كدام كه از شما آنها را درك كرديد به آنها بپيونديد گر چه با راه رفتن با دست و سينه روى برف باشد خود را به آنها برسانيد.

 

به اين ترتيب مى بينيم، مشرق زمين مورد توجه قرار گرفته است و چنانكه هم اكنون از نشانه هايش پيداست، تنها مشرق زمين است كه اين كار را خواهد كرد، بنابراين مشرق زمين بايد بپاخيزد! و با توجه به اينكه اكثريت قريب به اتفاق امت مسلمان از مستضعفان در مشرق زمين هستند و با توجه به امكانات عظيم جغرافيائى و اقتصادى و نيروى انسانى كه دارند، مى توانند بپاخيزند و دستهاى ابرقدرتها را قطع كنند و زمينه سازى خوبى براى ظهور مهدى(عج) ايجاد بنمايند.

 

نام كتاب: حضرت مهدى (ع) فروغ تابان ولايت

مؤلف: محمد محمدى اشتهاردى

[ پنج شنبه 17 دی 1394  ] [ 7:59 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]