درِ آتش را بسته بودند

استاد فاطمی نیا :
از صبح که پا میشه،
فلان کس چی گفت، فلان کس چی کرد،
فلان روزنامه چی نوشت.. ول کن..
روایت داریم که اغلب جهنمی ها جهنمی زبان هستند.
فکر نکنید همه شراب می خورند و از در و دیوار مردم بالا می روند.
یک مشت مومن مقدس را می آورند جهنم.
این آقا تو صفوف جماعت می نشینند آبرو میبرند.
امیرالمومنین به حارث همدانی فرمودند:
اگر هر چه را که می شنوی بگویی، دروغگو هستی!
سیدی در قم مشهور بود به سید سکوت ، با اشاره مریض شفا میداد از آیت ا.. بهاالدینی راز سید سکوت را پرسیدم.
با دست به لبانش اشاره کردند و فرمودند:
"درِ آتش را بسته بودند..."

علامه حسن زاده آملی:
تا دهان بسته نشود، دل باز نمیشود و تا عبدالله نشوی عندالله نشوی
آنگاه از انسان اگر سَر برود، سِر نرود . . . !

 

[ یک شنبه 2 اسفند 1394  ] [ 12:58 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]