جاری حکمت (مثلها از معارف دین در کلام آیت الله حائری شیرازی)

جاری حکمت - صفحه 245
آزادی ، شرف بندگی است
هر گاه دیدید که انسان ها در عالم آزادی می خواهند معنی اش این است که خداوند را میخواهند نه این که می خواهند با خداوند مبارزه کنند. چرا؟ چون عزت و شرف انسانی شان را می خواهند؛ شرف در بندگی خداوند است نه بندگی آدمهایی شبیه خودت.
 


 
جاری حکمت -صفحه 83
کاخ ظلم آجر آجر می ریزد
ریشه قدرت ظالم، ناآگاهی مظلوم است؛ تا مظلوم ناآگاه نباشد، ظالم ظلم نمیکند هرمظلومی را که آگاه کردی یک آجر از کاخ ظلم بیرون کشیده ای.
 

 

جاری حکمت - صفحه 76
دلت را اجاره بده اجرش با خودش
اگر خانه ای را اجاره بدهید اجاره را از او می ستانید خواه در خانه حضور داشته باشد خواه در سفر باشد. آدمی اگر دل خود را به خدا سپرد، خدا چه از انسان کار بکشد چه نکشد اجرش را خواهد داد.


جاری حکمت - صفحه 109

بلندگوی دل را دست دیوانه ندهید
زبان،‌بلندگوی دل است. میکروفن مسجد را دست دیوانه نمی دهند تا هرچه خواست بگوید. انسان در حال غضب و شهوت دیوانه میشود. بهتر است در آن حالت، بلندگوی دلتان را خاموش کنید تا دست دیوانه نیفتد.
 


 

 
جاری حکمت - صفحه 92
کندوی بهشت جای زنبور خوشبوست
بهشت به کندو می ماند. در کندو آنهایی را راه می دهند که بر روی گلهای بدبو ننشسته باشند و از هیچ چیز جز شهد گل، تغذیه نکرده باشند. انسان باید مراقب باشد باید باور کند که همه جا نمیتواند بنشیند و از هر سفره ای نمیتواند بخورد، چون اگر چنین کند پیش از این که وارد کندو شود او را به دو نیم خواهند زد.
 


 

جاری حکمت -صفحه 196
حد وسط جایگاه شیطان نیست
نمی توان گفت که شیطان، اهل افراط است یا اهل تفریط، می توان گفت شیطان اهل اعتدال نیست. بر مومن است که افراط را بشناسد تفریط را هم بشناسد و بعد که این دو را شناخت حد وسط را بگیرد و بیاید.

 

[ جمعه 27 فروردین 1395  ] [ 1:58 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]