جاری حکمت (مثلها از معارف دین در کلام آیت الله حائری شیرازی)

جاری حکمت-صفحه 142
خودت را آتش نزن تا دیگران را بسوزاند
آدم حسود به کسی می ماند که دستش را در آتش میبرد تا آن دست آتشین به آن که بر او حسد می ورزد بزند تا او بسوزد. حسود به خودش چقدر ظلم کرده و به محسود چقدر ؟ حسود به خودش هزار ضربه می زند تا یک از هزار بتواند به محسود لطمه بزند.
وقتی هم که انسان غیبت میکند یا ظلم می ورزد نیز همینطور است آن که به دیگری ظلم میکند به خودش صد درجه ظلم کرده است و به دیگری یک درجه!
 
 
جاری حکمت - صفحه 59
نفس شاه است و عقل امام
وقتی میخواهید بچه را نصیحت کنید اول نگاهی به خودتان بیندازید : این نصیحت شما از روی عاقل است یا نفس؟ شاه وجودتان دارد حرف می زند یا نفس وجودتان؟ شاه اگر کشورگشایی کند چه رژیمی در آن کشور برپا میکند؟ نفس شما اگر بر طفل مسلط شود یک رژیم نفسانی در طفل به وجود می آورد. طفل مومن زیر بار مادری که نفسانی شده نمی رود. زیر بار پدر نفسانی نمی رود. میگویی بچه من حرفم را گوش نمیدهد، نافرمان است. تو نمیدانی که این بچه عقل دارد و عقل زیربار نفس نمی رود. وقتی حرف را از روی خشم می زنی، تاریکی خشم بر شمامسلط شده است. راه بچه را با نور عقل میشود روشن کرد و بس. مادام که غضب بر شما چیره است حرف نزنید بنشینید وقتی آرام گرفتید و عقلتان بر نفستان مسلط شد از روی بینایی با فرزندتان حرف بزنید.

 

[ جمعه 27 فروردین 1395  ] [ 2:06 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]