کبوتر حرم حضرت

[تصویر: marash5.jpg]
.
.

آيت الله مرعشي نجفي کبوتر حرم حضرت معصومه‌(سلام الله عليها) بودند . .
.
هفتاد سال هر سه وعده نمازشان را اول وقت در حرم اقامه مي‌کردند و خادم حضرت معصومه‌(سلام الله عليها) محسوب مي‌شدند.

بعضي صبح‌ها که هنوز در حرم باز نشده بود، همانجا پشت در مي‌نشست و مشغول عبادت مي‌شد. حتي در زمستان که برف سنگين مي‌آمد،بيلچه وجاروي کوچکي با خود مي‌برد وبيرون درحرم راجارو مي‌کردند وهمانجا مشغول عبادت مي‌شدند تا درحرم راباز مي‌کردند.

خادمان از ايشان خواسته بودند که هر وقت به حرم مشرف مي‌شوند، اطلاع دهند تا دَر را برايشان باز کنند، ولي پدرم گفته بودند که
لــازم نـيست اين کار را انجـام دهيد و هر وقت در حرم بـراي مـردم عـادي بـاز مي‌شـود مـن هـم هـمان‌ مـوقـع داخـل حــرم مي‌شوم.

 
[ جمعه 27 فروردین 1395  ] [ 2:35 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]