چه جمعه ها که یک به یک غروب شد ، نیامدی ...

عکس و تصویر چه جمعه ها که یک به یک غروب شد ، نیامدی ... چه بغض ها ...

چه جمعه ها که یک به یک غروب شد ، نیامدی ...
چه بغض ها که در گلو رسوب شد نیامدی ...
خلیل آتشین سخن ! تبر به دوش بت شکن !
خدای ما دوباره سنگ و چوب شد ، نیامدی ...!؟

[ جمعه 30 مهر 1395  ] [ 9:10 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]