تمام کوشش و تلاش آیات قرآن ؟؟؟

j12

تمام کوشش و تلاش آیات قرآن این است که ما را موحد بار بیاورد

اگر خدای سبحان خواست چیزی به مومن عطا کند، کریمانه عطا می کند. خداوند می‌فرماید شما هم با زیردستان خود کریمانه رفتار کنید. جامعه را نباید اطعام کرد بلکه باید اکرام کرد. قرآن نمی‌خواهد فقط شکم مردم سیر باشد، غرض اصلی قرآن اکرام مردم است. باید آبروی مردم تامین شود. خدای سبحان سالن تدریسی دارد که مدرس آن اکرام است و اگر گفتند به اخلاق اسلامی تاسی کنید یعنی با کرم و اخلاص زندگی کنیم. خداوند می فرماید کسی که از ما روی برگردان است مشکل خودش است و باید این مشکل را برطرف کند. در عین حال خداوند بشارت می‌دهد که اگر کسی مشکلی پیدا کرد ولی با ایمان و با تقوا باشد خدا می‌تواند از راه‌هایی که همان فرد دوست دارد مشکلش را حل کند و روزی او را تامین کند.خداوند این برکت توحید و ایمان به غیب را به عنوان بهترین نشانه کرم به افراد مومن می دهد.  تدبر در قرآن کریم انسان را موحد بار می آورد. خیلی ها اسلام آدامسی دارند که تا زمانی که در دهن آنها مزه دارد لازم دارند. اگر کسی در خدمت قرآن کریم بود و مزه توحید را چشید همیشه خودش حرکت می‌کند. بین کسی که با طناب او را ببرند تا کسی که خودش برود فرق زیادی است. اگر کسی لذت قرآن در جان او جلوه کرد، مجذوبانه حرکت می کند که به برکت خون‌های پاک شهدا و کوشش امام راحل جامعه ما در حال حرکت در این مسیر است. تمام کوشش و تلاش آیات قرآن این است که ما را موحد بار بیاورد. اگر موحد شدیم نه بیراهه می‌رویم نه راه کسی را می‌بندیم. اگر راه قرآنی در جامعه ما که معطر به خون‌های پاک شهیدان شده بیشتر رواج پیدا کند هیچ مشکلی در کشور وجود نخواهد داشت. آنهایی که به فکر تحریم ایران هستند استقلال، عظمت و مقاومت ایران را درک نکرده‌اند.

[ سه شنبه 11 آبان 1395  ] [ 10:06 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]