راهکارهای عملی برای تقویت اراده

Image result for ‫گل و سنگ‬‎

 

1. اصل مقاومت:

روان شناسان از این اصل به عنوان «اصل تسلیم ناپذیرى» یاد می کنند. معناى مقاومت آن است که انسان در برابر شکست ‏ها و ناکامى ‏ها ایستادگی کند؛ زیرا برخى از شکست‏ ها زمینه پیروزى‏ هاى بزرگ را فراهم مى‏ کند.

 • یکى از نویسندگان مى ‏نویسد: هرگاه برایتان مسآله ‏اى پیش ‏آید که به نظر بسیار مشکل، نا امید کننده و غیر قابل حل مى‏ رسد، آن چه شما را تا حصول پیروزى یارى خواهد کرد، اصل "تسلیم ناپذیرى" است.

 • وین دایر می نویسد: «اگر نمی خواهید قربانی شوید باید تسلیم شدن را کنار گذاشته و پایداری و استقامت را جایگزین آن کنید».

2. فراموش نمودن گذشته:

یکی از عواملی که متأسفانه سبب می شود که در اراده خود ضعف داشته باشید این است که مدام به گذشته ی خود و چیزهایی که از دست داده اید فکر کنید. البته دقّت کردن و عبرت گرفتن از گذشته برای گرفتن تصمیمی قاطع مفید است. امّا این که مدام در فکر شکست های گذشته باشیم؛ خیر.

 • «وین دایر» یکی از عواملی را که باعث ایجاد مشکل در زندگی می شود، غوطه ور شدن در ماجراهایی می داند که باعث ایجاد مشکلات امروز شده اند.

3. فکر نکردن به شکست:

مدام صحنه ی بعد از پیروزی خود را در ذهنتان تجسّم کنید، به هیچ وجه نباید به شکست فکر کنید. این مسئله را جدّی بگیرد. تا خواستید به

شکست فکر کنید، زود فکر خود را عوض کنید و به مسئله دیگر بیاندیشید. بهترین راهی که می توانید به وسیله آن بر نگرانی های خود غلبه کنید، آن است که فکر خود را مشغول فعالیّت و کارهای دیگر کنید.

 • «مونتین» می گوید: بشر آن قدری که از فکر حوادث ناراحت می شود از خود آن حوادث زحمت نمی بیند.

4. مبارزه با عادت ناپسند:

یکى از عوامل مهم تقویت اراده، مبارزه با عادت‏ هاى بد و ناپسند است؛ از این رو سعی کنید با هواهاى نفسانى (که انسان را به اعمال ناپسند مى‏ کشاند) مبارزه کنید و از عادات ناپسند جلوگیرى نمایید.

 • "ویلیام جیمز" روان‏شناس معروف مى‏ گوید: «یک نه گفتن به عادت بد موجب مى ‏شود شخص براى مدّتى تجدید قوا کند و بدین وسیله ضعف اراده ی خود را به تدریج بر طرف سازد». 

 • در اسلام نیز به مبارزه علیه هواهاى نفسانى که زمینه ‏هاى عادت بد را فراهم مى‏ کند، تشویق شده است. پیامبر (ص) می فرماید: «الشّدید من غلب نفسه؛ کسى قوى و با اراده است که بر هواى نفس چیره شود».

5. امید داشتن:

امیدواری، اصلی است که در تقویت اراده، نقش بنیادی دارد. یأس و نا امیدى انسان را از رسیدن به هدف باز داشته و روند زندگى را دچار مشکل مى‏ کند. آن دسته از بزرگان که قله ‏هاى موفقیت را کسب نمودند، امید به زندگى داشتند. از سوى دیگر برخى که در زندگى موفق نبودند، معمولاً نا امید بوده و یأس در زندگى آن‏ ها بوده است.

 • "فیلس سیمولک" مى ‏نویسد: "به کار بردن و نگارش کلمات منفى، ویرانگر و مخرّب است. این کلمات قفل‌هایى هستند که بر درهاى ورودىِ هر راه حلى زده مى ‏شود تا ما را براى شکست آماده کند. بر عکس کلمه "آرى" هیجان مى ‏آورد و تحرک مى ‏بخشد...".

6. شناخت توانايي ‏ها و استعدادها:

همه ما در وجود خود، از استعدادهايي برخورداريم؛ كافي است اين نيروها را بشناسيم و براي رسيدن به هدف، آن ها را به كار گيريم.

7. تلقین به داشتن اراده قوى‏:

یکى از عوامل مهم تقویت اراده، تلقین کردن است. انسان باید این گونه باور داشته باشد که «من مى ‏توانم بر مشکلات پیروز شوم. من مى‏ توانم در امتحان موفق شوم. من اراده قوى و پولادین دارم».

 • در این خصوص، سخنى از ناپلئون شنیدنى است: "باید کلمه "نمى‏ شود" از قاموس زندگى و از لغت محو گردد و از شنیدن واژه ‏هاى "نمى ‏شود، نمى‏ توانم و نمى ‏دانستم" نباید استفاده کرد...".

 • تلقین را هرگز نباید فراموش کنید. اگر تلقین را قبل از خواب انجام دهید، اثر بهتری خواهد داشت. (امتحان کنید)

8. داشتن هدف روشن:

کسانی که دچار ضعف اراده مى‏ شوند و از فعالیت‏ هاى موفقیّت‏ آمیز دست بر مى‏ دارند، آنانى هستند که هدف معیّن و تعریف شده ندارند. اینان فعالیت‏ هاى خویش را نیمه کاره رها مى‏ کنند. براى تقویت اراده باید اهداف معیّن داشته باشید.

 • پل ژاگو روان شناس معروف فرانسوی که یکی از صاحب نظران در زمینه ی اراده است برای موفقیّت شخصی که تصمیم دارد، عادت زشت خود را ترک کند، می نویسد: «وقتی بخواهیم با عادت زشتی، ستیزه کنیم، ابتدا باید نتایج وخیم (نامطلوب) آن را در نظر مجسّم سازیم و بعد منافعی را، که در نتیجه ی ترک آن عاید ما می شود، در روح خود تصوّر (کنیم) و سپس... مواقع مختلفی را که قربانی آن عادت گشته ایم (را) به خاطر آوریم. (در نتیجه ی این عمل)‌ هر بار که چنین نمایشی در روح خود می دهیم،‌ بر آن تحریک یا وسوسه (عادت زشت) چیرگی یافته و لذّت ترک آن را در خود احساس می کنیم».

9. برنامه ریزی:

شخصی که می خواهد اراده ی خود را تقویّت کند، نیاز به تمرکز فکر دارد و از آنجا که بین برنامه ریزی و تمرکز فکر، رابطه ی منطقی و مستقیمی وجود دارد. لذا تنظیم یک برنامه خوب و منظّم برای انجام کارها می تواند نقش مهمی در موفقیّت افراد ایفا کند.

10. تمرین تمرکز حواس:

تمرین تمرکز حواس یکى از راه ‏هاى تقویت اراده است. براى تمرکز حواس باید در همه امور زندگى نظم و انضباط ایجاد کنید و با برنامه ریزى، فعالیت‏ هاى خویش را پیش ببرید.

11. اعتماد به نفس:

خودباورى نیز عامل مهم تقویت اراده است. اگر انسان استعداد و قابلیت‏ هاى خویش را بشناسد و باور کند که توان انجام خیلى از چیزها را دارد، در تصمیم‏ گیرى خویش دچار مشکل نمى‏ شود.

12. استفاده از فرصت ها:

شخصی که مدام فرصت ها را از دست می دهد، خود را ضرر کرده و مغبون می بیند و همین امر سبب ضعیف شدن اراده در او می شود.

 • حضرت علی (ع) می فرماید: إِضَاعَةُ الْفُرْصَةِ غُصَّة؛ از دست دادن فرصت ها سبب غصّه و اندوه می شود.

پس اگر می خواهید که اراده ی خود را تقویت کنید و در کارهایتان موفّق شوید، هدر ندادن فرصت ها شرط اساسی می باشد.

 • «توماس ادیسون» می گوید: اکثر آدم ها فرصت ها را از دست می دهند، چون فرصت ها چهره ی خاصی ندارند و مثل بقیّه ی چیزها به نظر می آیند.

13. ورزش:

با ارتباطی که روح و جسم با هم دارند و اثراتی که در هم دارند، با تقویت جسم و ورزیدگی آن، روح و روان آدمی نیز تقویت می یابد. ورزش باعث پاکسازی خون و اکسیژن دهی کافی به آن است. برای تقویت اراده، ورزش هایی که به تمرکز بیشتر نیازمندند مثل کوهنوردی و .... سودمندترند.

14. پراکنده کاری ممنوع:

برای موفقیّت و تقویت اراده ی خود، از پراکنده کاری و آشفتگی در کارهایتان پرهیز کنید. کارهای متنّوع و مختلف، علاوه بر این که انرژی شما را پراکنده می سازد، موجب به هم ریختگی فکری هم می شود. پس بکوشید به کارهایتان تمرکز و انسجام ببخشید.

15. تمام کردن کارها:

برای این که به خودتان ثابت کنید که می توانید در تصمیم تان موفّق باشید، سعی کنید کارهایتان را ناقص و ناتمام رها نکنید. زیرا ناتمام گذاشتن کارها، تصوّر این که من بی اراده هستم را تقویت می کند.

هر کاری را که شروع می کنید، تا تمامش نکرده اید به سراغ کار دیگر نروید. و هیچ گاه کاری را که می دانید فرصتی برای انجامش ندارید، به عهده نگیرید.

16 . شروع از کارهای کوچک:

برای تقویّت اراده ی خود، کارهای کوچک را به عهده بگیرید و آن را کامل انجام دهید. زیرا این کار،‌ احساس توانایی و قدرت اراده شما را تقویّت می کند.

17. انجام وظایف الهى:

یکى از عوامل مهم تقویت اراده، انجام وظایف الهى و حاضر دانستن خداوند در همه صحنه‏ هاى زندگى است. نماز را اوّل وقت خواندن، مقررّات الهى را رعایت نمودن، دوری از گناه، هر کدام مهم ‏ترین عامل تقویت اراده به شمار مى ‏آید. 

 • یکى از بزرگان مى‏ گوید: «خداوند بزرگترین گنج آرامش من است. من دیگر شتاب نخواهم کرد. او به من فرمان داده است که گاهى بایستم و آرام باشم...». 

18. روزه: 

کسى که روزه مى‏ گیرد، با تمام هوس ‏ها و رذایل اخلاقى مبارزه مى‏ کند. کسى که به عبادت خداوند مى ‏پردازد، آرامش روانى پیدا مى‏ کند. آرامش روانى مؤثرترین عامل تقویت اراده است.

19. ارتباط و کمک از خدا:

از آن جا که خدا از یک سو خالق همه چیز است و تنها اوست که بر همه چیز قادر است و از سوی دیگر وعده داده است که بندگانی را که می خواهند پاک زندگی کنند یاری می رساند، لذا ارتباط با او به انسان قدرت و نیروی مضاعف می دهد.

 • «وین دایر» که یکی از متخصّصان در این زمینه است می نویسد: ارتباط شما با جان جهان، موجب می شود به آنچه قصد دارید در زندگیتان تجلّی یابد متمرکز شوید و انرژی خود را صرف اموری نکنید که خواهانش نیستید. این توجّه و تمرکز درونی به شما اجازه نمی دهد به رنج ها، دردها یا مشکلات جسمی بیندیشید.

20. بهره ‏گیرى از سرگذشت انسان‏ هاى با اراده:

یکی از راه های تقویت اراده، انس با افرادی است که در کارهایشان موفق هستند. انس با این افراد، از دو طریق میسّر است. گاهی با رفاقت و رفت و آمد با آن ها و گاهی هم با خواندن زندگی و سرگذشت آنان.

 • «امرسن» نیز یکی از راه های تقویت اراده را، گوش دادن به توصیه های مردان بزرگ و نگاه به چهره و عکس های آن ها می داند.

 • علامه امینى (ره) صاحب کتاب ارزشمند الغدیر جهت تدوین این کتاب به کشورهاى مختلفی سفر کرد. یکى از سفرهاى وى به هندوستان، حدود شش ماه طول کشید. پس از بازگشت از هند پرسیدند: هواى هندوستان چگونه بود؟ وى پس از اندکى تفکر پاسخ داد: به دلیل این که همواره سرگرم مطالعه بودم، نفهمیدم هواى آن جا در این مدّت چگونه بود!

 • مفسر کبیر قرآن، علامه طباطبایى، نمونه ‏اى از افراد با اراده و مصمم است. ایشان در پنج سالگى مادر و در نه سالگى، پدرشان را از دست مى ‏دهند و راه معاش وی و برادرشان از کودکى، منحصر به زمین زراعتى در قریه شاد آباد تبریز بوده است. علامه طباطبایى به علت تنگدستى ناچار مى ‏شود از نجف اشرف به ایران مراجعت نمایند و ده سال در همان قریه به کشاورزى اشتغال ورزند. با این وصف ایشان با تلاش پیگیر توانستند تفسیرى به رشته تحریر درآورند که به جامعیت آن، تفسیرى یافت نمى‏ شود.

 • در کتاب رمز پیروزى مردان بزرگ از آیت‏ الله جعفر سبحانى و سیماى فرزانگان از رضا مختارى داستان‏هاى زیادى از بزرگان نقل شده است.

21. مطالعه در مورد اراده:

یکی از راه هایی که می تواند شما را در تقویت اراده کمک کند، مطالعه کتاب هایی است که در مورد اراده و تقویّت آن نوشته شده است. البته شاید آن چه در آن کتاب ها نوشته شده، چیزی غیر از این مواردی که در اینجا ملاحظه کردید؛ نباشد، اما اصل خواندن آن کتاب ها، از آن جهت که مدام به انسان تلقین مثبت می کند، مفید است.

 

22. تدريجي بودن تقويت اراده:

براي به دست آوردن اراده ‏اي قوي و محكم، توجه به تدريجي بودن آن و نياز به تمرين و ممارست، امري بايسته است. گمان نكنيد مي‏ توانيد به طور دفعي و بدون هيچ تلاشي، به آن دست يابيد.

 

منابع:

1. تکنیک های تقویت اراده، سایت راسخون

2. راه هایی برای تقویت اراده و موفقیت در تصمیم، علی سهراب پور

[ شنبه 6 آذر 1395  ] [ 2:10 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]