خاطرات حاج آقا قرائتی"اجرای طرح تبلیغی"

اجرای طرح تبلیغی شهید بهشتی در دوران خفقان

در زمان طاغوت روزى شهید بهشتى به من زنگ زد که با شما کار دارم. از قم به تهران آمده و خدمت ایشان رسیدم. به من گفتند: ما هر جا جلسه ‏اى تشکیل مى ‏دهیم، ساواک تعطیل مى‏ کند، طرحى داریم که مى‏ خواهیم توسط شما پیاده کنیم و آن این که ما از هر فامیل فردى با استعداد را انتخاب مى ‏کنیم تا شما براى این افراد یک دوره اصول ‏عقاید بگوئید و آن ها بنویسند؛ آن گاه این با استعدادها شب جمعه و یا روز جمعه با افراد فامیل به عنوان دید و بازدید جلسه مى‏ گذارند و درس ‏ها را منتقل مى‏ کنند. من نیز پذیرفتم و همین کار را کردم.

[ یک شنبه 5 دی 1395  ] [ 12:19 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]