خاطره حاج آقا قرائتي "نگرانی شهید مطهری‏"

Image result for ‫قرائتي‬‎

نگرانی شهید مطهری‏ به خاطر من!
مرحوم شهید مطهرى به من گفتند: من خیلى خوشحالم که تو در تدریس و معلّمى فردى موفّق هستى و نگرانم که مسئولیّت اجرایى به تو بدهند و از فیض معلّمى محروم شوى.
آقاى قرائتى! خواهش مى ‏کنیم دیگر کسى را براى وام معرّفى نکنید!
در حدیث مى‏ خوانیم که با اعمال خود مانع خیر رسانى به دیگران نشوید. من براى چند جوان از یک صندوق قرض الحسنه وام گرفتم، متأسفانه به استثناى سه نفر، بقیه قسط ها را نپرداختند تا این که یک روز از صندوق زنگ زدند که آقاى قرائتى! خواهش مى ‏کنیم دیگر کسى را براى وام معرّفى نکنید.

[ یک شنبه 5 دی 1395  ] [ 12:22 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]