اطره حاج آقا قرائتي "، دعای کمیل"

Image result for ‫قرائتي‬‎


جوانانی که بعد از انقلاب، دعای کمیل حفظ کردند‏
با اتوبوس از شیراز به اصفهان مى ‏آمدم. چند نفر از جوانان حزب ‏اللهى هم در اتوبوس بودند. یکى از آن ها گفت: آقاى قرائتى! شب جمعه است دعاى کمیل بخوان تا ما هم بخوانیم. گفتم: من حفظ نیستم. جوان دیگر آمد و گفت: من حفظ هستم؛ اجازه گرفت و شروع به خواندن دعای کمیل کرد؛ من در حالى که عرق خجالت بر پیشانیم نشسته بود همراه او مى‏ خواندم و پیش خود گفتم: اینها همان بچّه‏ هایى هستند که قبل از انقلاب شعرهاى عشقى و ترانه‏ هاى آنچنانى حفظ بودند، امّا الان دعاى کمیل را حفظ هستند.

[ یک شنبه 5 دی 1395  ] [ 12:34 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]