امام موسی كاظم علیه السلام فرموده اند:

« لیس منا من لم یحاسب نفسه فی كل یوم فان عمل حسنا استزاده الله و ان عمل سیئا استغفرالله منه و تاب الیه »
ترجمه: از ما نیست كسی كه نفس خود را هر روز محاسبه نكند ، پس اگر عمل نیكی كرده از خدای تعالی زیادت طلبد و اگر عمل بدی كرده از خداوند طلب مغفرت كند و توبه كند به سوی او.


كافی/ جلد سوم/ باب محاسبه / صفحه 453

[ دوشنبه 27 دی 1395  ] [ 2:51 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]