ترک عادت

عکس و تصویر پروردگارا به ما دلی پرمهر زبانی نرم و نیتی خیرعطا فرما تادر پناه امن تو ...[ دوشنبه 30 مرداد 1396  ] [ 8:00 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]