کلیپ تصویری: هر کی میاد یا علی بمناسبت روز غدیر - بچه های مسجد

کلیپ تصویری: هر کی میاد یا علی بمناسبت روز غدیر 

بچه های مسجد

دست خدا با علی               لافتی الا علی

راه بهشت راهش              هر کی میاد، یاعلی

نماهنگ تصویری سرود هر کی میاد، یا علی - عیدغدیر خم

زمان: 181 ثانیه (03:01)[ شنبه 18 شهریور 1396  ] [ 2:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]