توصیه دولابی (ره) در موردمجلس روضه واشک برامام حسین

حاج میرزا اسماعیل  دولابی (ره) 

محبت و عزاداری برای امام حسین «علیه السلام» انسان را زود به مقصد می رساند کلنا سخن النجاه و سفینه الحسین اسرع همه ی ما اهل بیت کشتی نجاتیم ولی کشتی امام حسین «علیه السلام» سریعتر است. هنگام عزاداری انسان درددلش را باز می کند و امام حسین «علیه السلام» داخل می شوند.[ شنبه 6 آبان 1396  ] [ 12:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]