غرب از آزادی حجاب چه می خواهد؟ (سخنی از رهبر همراه با پوستر)

از نظر غرب، علت اینکه شما نباید توی چادر باشید نباید حجاب داشته باشید این نیست که آزاد باشید.

شما دارید می گویید من با حجاب هم آزادی دارم ، او چیز دیگری مورد نظرش است، زن را برای نوازش چشم مرد، برای بهره وری نامشروع مرد می خواهد به شکل خاصی در جامعه ظاهر بشود. این بزرگترین اهانت به زن است. حالا ولو با چندین لفاف تعارف آمیز این را بپوشانند و اسمهای دیگری رویش بگذارند.

غرب از آزادی حجاب چه می خواهد؟

مقام معظم رهبری 1388/7/28[ چهارشنبه 24 آبان 1396  ] [ 2:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]