ذکری بسیار مجرب برای پیدا کردن دزد در خواب

دلیل المتحیرین‬‎

گویند هر که را چیزی گم شود در وقت خواب با وضو و رو به قبله 311 مرتبه بخواند

یا دلیل المتحیرین

و در وقت خواندن با کسی حرف نزند و بخوابد البته دزد را در خواب ببیند و ناقل گفته مکرر تجربه کرده ام

منبع : گوهر شب چراغ ج 2 ص 82

 

 [ یک شنبه 27 اسفند 1396  ] [ 4:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]